ເຜີຍເຄັບລັບ 11 ຂໍ້ ໃນການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ສັງຄົມປັດຈຸບັນນີ້ ມີທຸລະກິດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ. ເຖິງວ່າຈະມີນັກທຸລະກິດເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ແຕ່ກໍມີບາງທຸລະກິດຍຸບຕົວໄປກ່ອນເວລາກໍມີຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ,  ຖ້າຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນການເຮັດທຸລະກິດແຕ່ລະຢ່າງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທັກສະຕ່າງໆ  ແລະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າການເຮັດທຸລະກິດປະເພດໃດກໍຕາມແຕ່ ຍ່ອມມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍທີ່ເຮັດທຸລະກິດແບບດຽວກັນ. ສຳລັບມື້ນີ້, ແອັດມິນ ກໍ່ຈະມາເຜີຍເຄັບລັບ 11 ຂໍ້ ທີ່ນັກທຸລະກິດຄວນຮູ້ ໃນການດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

 

1.ມີຄວາມມັກໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ: ການເຮັດວຽກຄວນເຮັດດ້ວຍຄວາມມັກຮັກ ໃນອາຊີບວຽກງານຂອງຕົນເອງ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜ່ານຈຸດລຳບາກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພາະຖ້າມີຄວາມມັກ ແລະ ຕັ້ງໃຈນັ້ນສອນກັນບໍ່ໄດ້.

2. ສ້າງຄວາມເຊື່ອໃຈ: ຄົນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໜ້າໄວ້ໃຈ ມັກຈະເຮັດທຸລະກິດກັບຄົນທີ່ໜ້າໄວ້ໃຈຄືກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນສ້າງຄວາມໄວ້ໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.

 

 

3. ຢ່າຢ້ານຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ: ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວນັ້ນ ເປັນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ທຸກໆຢ່າງ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດນັ້ນ ຕ້ອງເຄີຍຫຼົ້ມເຫຼວມາກ່ອນແລ້ວ

4. ຕັດສິນໄວ ເພື່ອໂອກາດທີ່ດີ: ໃຫ້ສັນຊາດຕະຍານຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈ ແລະ ວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ບໍ່ຄວນຄິດວ່າມື້ນີ້ບໍ່ເຮັດ ມື້ອື່ນຈຶ່ງຄ່ອຍລົງມືເຮັດ, ການຕັດສິນໃຈລົງມືເຮັດໄວຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ດີ.

 

 

5. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບໍລິສັດຄືທ່ານ: ທ່ານຄວນເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີ ເພາະທ່ານມີຄ່າຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງຈັກທີ່ມີລາຄາແພງ, ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ພ້ອມທີ່ຈະສູ້ຊົນຢູ່ສະເໝີ.

6. ຢ່າໝັ້ນໃຈຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ: ຢ່າໝັ້ນໃນຕົນເອງເກີນໄປ ຈົນບໍ່ຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນຈາກໃຜ, ແຕ່ຄວນຈະແບ່ງປັນຄວາມຄິດ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຄວາມຄິດໃໝ່ໆເຂົ້າມາ ແລະ ເປັນການພັດທະນາຕົນເອງ ຫຼື ບໍລິສັດ.

 

 

7. ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ: ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົນເອງ ແລະ ໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ ຈຶ່ງຈະປະສົບຄວສາມສຳເລັດໄດ້ ເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນນັ້ນຈະສົ່ງຜົນເຖິງຜູ້ຮ່ວມງານ ວ່າກິດຈະການຂອງທ່ານຕ້ອງກ້າວໄປໜ້າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ

8. ຍອມຮັບຄຳວິຈານ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຜິດພາດ: ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຍອມຮັບຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາອາດເຄີຍຕິຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມການໃຊ້ແຮງກົດດັນນັ້ນ ຈະກາຍເປັນແຮງຜັກດັນຕົວເອງໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໄດ້.

 

 

9. ຮັກສາຄຸນນະທຳ ເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື: ຢ່າພະຍາຍາມຫຼຸດມາດຕະຖານຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຈະເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງ, ແຕ່ຈົ່ງເຮັດທຸລະກິດກົງໄປກົງມາ ເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານທີ່ດີຂອງຕົນເອົາໄວ້ ແລະ ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ.

10. ຟື້ນໂຕໄວຫຼັງຈາກຜິດພາດ: ທ່ານອາດຈະຫຼົ້ມເຫຼວໃນບາງທຸລະກິດ ຢ່າມີແຕ່ເສຍໃຈ ແຕ່ຄວນຄິດໃນແງ່ດີ ແລະ ເອົາຄວາມຜິດພາດນັ້ນມາວິເຄາະ, ມາຮຽນຮູ້ ເພື່ອທີ່ຈະພັດທະນາບໍລິສັດຕໍ່ໄປ ແລະ ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າອະດີດແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຮັດປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

11. ລອງສ່ຽງເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີກວ່າ: ທ່ານຄວນລອງສ່ຽງໃນການທີ່ຈະນໍາສະເໜີສິ່ງໃໝ່ໆ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ຫຼື ວົງການທຸລະກິດ ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະພົບວ່າ ມີຫົນທາງທີ່ດີອີກຢ່າງ ທີ່ເປີດໂອກາດລໍໃຫ້ທ່ານໄດ້ທົດລອງຢູ່.

 

 

ຈາກ: money.sanook.com

 

 

%d bloggers like this: