ສະພາບລວມລາຄາສິນຄ້າ 4 ແຂວງ ປະຈຳອາທິດ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2018

ປັດຈຸບັນລາຄາສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ ທີ່ມີການເໜັງຕີງ ແລະ ກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ: ປະເພດຜັກ, ຊີ້ນ, ເຂົ້າ ທີ່ເປັນສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ແລະ ມີຜົນກະທົບໄວໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະພາທ່ານມາເບິ່ງບາງລາຍການສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ 4 ແຂວງ ອາທິດນີ້ເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍ ທຽບໃສ່ອາທິດຜ່ານມາ ວ່າມີການເໜັງຕີງຄືແນວໃດ?.

ຈາກການສັງລວມລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ 4 ແຂວງ ຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ສາລະວັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ອາທິດນີ້ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2018 ເຫັນວ່າ: ເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍ ທຽບໃສ່ອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາປະເພດພືດຜັກ ເນື່ອງຈາກເປັນພືດຕາມລະດູການ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຂຶ້ນລົງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ດັ່ງລາຄາຜັກທີ່ສະຫວັນນະເຂດ ມີການເໜັງຕີງຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍ ຄື: ຜັກກາດຊອມ ລາຄາ 6 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກກາດຂາວຫໍ່ ລາຄາ 6 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ຜັກກາດດອກ ລາຄາ 18 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ຫຼຸດລົງ 15 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ; ສ່ວນແຂວງວຽງຈັນ ຜັກຫອມປ້ອມ ລາຄາ 30 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ ຫຼຸດລົງ 25 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ, ໝາກຖົ່ວຍາວ ລາຄາ 6 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ອາທິດນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີລາຍການສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆທີ່ມີລາຄາເໜັງຕີງຂຶ້ນ – ລົງເລັກໜ້ອຍ ໃນຕະຫຼາດ 4 ແຂວງ.

ເຊິ່ງລາຍລະອຽດບັນດາລາຍການ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງທີ່ສັງລວມຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 4 ແຂວງ ປະຈໍາອາທິດ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2018 ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

%d bloggers like this: