ຈະເປີດໃຫ້ຈອງຫຸ້ນບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ມີແຜນຈະສະເໜີຂາຍຫຸ້ນຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 24 ສິງຫາ 2018 ຈຳນວນ 20 ລ້ານຫຸ້ນ ໂດຍກຳນົດລາຄາ Par 500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ ແລະ ລາຄາ IPO 700 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ ເຊິ່ງເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນແມ່ນຈະນຳມາພັດທະນາພື້ນທີ່ປູກ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ 25% ຂອງເງິນ IPO ໃນໄລຍະປີ 2018 – 2019 ແລະ ສ້າງໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນປາມ 75% ຂອງເງິນ IPO ໃນໄລຍະ 2018 – 2020.

ງານນຳສະເໜີການຂາຍຫຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້າສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ, ທ່ານ ວັນຄຳ ວໍຣະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ມີບັນດາຄະກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານງານ ແລະ ທີມງານຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນມາ ຈັນທະວົງສາ ປະທານທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 860 ລ້ານກີບ, ຕໍ່ມາປີ 2013 ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນມາເປັນ 40 ຕື້ກີບ ແລະ ໄດ້ເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ມີການທົດລອງ ແລະ ວິໄຈພໍ່ແມ່ພັນປາມ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນສາມາດຄັດສັນສາຍພັນຊຸດທຳອິດທີ່ມີຄຸນສົມບັດຕາມທີ່ຕ້ອງການ ເອີ້ນວ່າ “ ພັນລາວວຽງ 1 ” ໃນໄລຍະປີ 2008 – 2010 ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດຍັງຄົງພັດທະນາແນວພັນປາມໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແນວພັນຕໍ່ໆໄປໃຫ້ເໝາະກັບດິນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນ ສປປ ລາວ; ໃນປີ 2011 ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ບັນຈຸນ້ຳມັນພືດ ( ນ້ຳມັນປາມ ສຳລັບປຸງແຕ່ງອາຫານ ( Cooking Oil ); ປີ 2012 – 2015 ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບພາກລັດຖະບານ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການຜະລິດນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ B5 ໂດຍບໍລິສັດໄດ້ສ້າງໂຮງງານ ຜະລິດນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ ຂະໜາດ 20 ພັນລິດຕໍ່ມື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ມີໂຄງການ 2 + 3 ປູກປາມ ( ໝາຍເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ແຮງງານ ເປັນປະຊາຊົນ, ສ່ວນບໍລິສັດແມ່ນສະໜອງແນວພັນ, ວິຊາການ ແລະ ຕະຫຼາດ ) ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການປູກປາມໃນເຂດເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ທ່ານ ອຸດົມ ແກ້ວທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ( ລອທ ) ດຳເນີນທຸລະກິດປາມນ້ຳມັນຄົບວົງຈອນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນບໍລິສັດ ມີ 5 ຊ່ອງທາງສ້າງລາຍຮັບ ຄື: 1). ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍເມັດພັນປາມ ແລະ ຕົ້ນກ້າປາມ ກວມເອົາ 37%; 2). ການຈັດສວນປາມຄົບວົງຈອນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການບໍລິຫານໃນການຈັດສວນປາມ 13%; 3). ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນປາມດິບ 5%; 4). ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ 7% ແລະ 5). ທຸລະກິດນ້ຳເຂົ້າສິນຄ້າສຳເລັດຮູບເພື່ອຈຳໜ່າຍ 38%.

ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດມີພໍ່ແມ່ພັນປາມ ທັງໝົດ 500 ກວ່າຕົ້ນ ທີ່ພ້ອມໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 5 ແສນເມັດຕໍ່ປີ ແລະ ບໍລິສັດຈະເພີ່ມຕົ້ນພໍ່ແມ່ພັນອີກເປັນເທົ່າຕົວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເມັດພັນປາມກວ່າ 3 ລ້ານເມັດຕໍ່ປີ ພາຍໃນ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສາມາດຮອງຮັບພື້ນທີ່ກວ່າ 20 ພັນເຮັກຕາ; ສຳລັບເນື້ອທີ່ປູກຕົ້ນປາມຂອງບໍລິສັດມີ 104 ເຮັກຕາ, ພື້ນທີ່ສຳປະທານ 72 ເຮັກຕາ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 1.490 ເຮັກຕາ ຄາດວ່າພາຍໃນປີ 2024 ຈະມີພື້ນທີ່ປູກປາມຫຼາຍກວ່າ 53 ພັນເຮັກຕາ. ໃນນີ້, ພື້ນທີ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປະມານ 63,51%, ສຳປະທານ 36,42% ແລະ ຈາກພື້ນທີ່ຂອງບໍລິສັດປະມານ 0,07%.

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນແມ່ນຈະນຳມາພັດທະນາພື້ນທີ່ປູກ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ 25% ຂອງເງິນ IPO ໃນໄລຍະປີ 2018 – 2019 ແລະ ສ້າງໂຮງງານ ກັ່ນນ້ຳມັນປາມ  75% ຂອງເງິນ IPO ໃນໄລຍະ 2018 – 2020.

ທ່ານ ປອ. ເທບສະຫວັນ ກິຕິຍະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ – ກທ ຈຳກັດ ທີ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດມີທຶນຈົດທະບຽນທີ່ຖອກແລ້ວກ່ອນ IPO 40 ຕື້ກີບ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນມາເປັນ 50 ຕື້ກີບ ຫຼັງ IPO, ບໍລິສັດມີຫຸ້ນສາມັນທີ່ຈະເໜີຂາຍ 20 ລ້ານຫຸ້ນ ໂດຍກຳນົດລາຄາ Par 500 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ ແລະ ລາຄາ IPO 700 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ.

ທ່ານຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ມີຄວາມພ້ອມ 100% ທີ່ຈະຂາຍຫຸ້ນຂອງຕົວເອງໃຫ້ມວນຊົນ ແລະ ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນບໍລິສັດທີ່ມີອະນາຄົດ ຄືດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າທຸລະກິດນ້ຳມັນປາມ ເປັນທຸລະກິດໃໝ່ໃນລາວ ແລະ ເປັນບໍລິສັດດຽວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດນີ້, ຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ ຈະເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ບໍລິສັດເອງກໍ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ.

 

 

[ ຂ່າວ: ສົມລົດ; ຮູບ: ສອນໄຊ ]

%d bloggers like this: