ການຈຳໜ່າຍຫຸ້ນ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອແກ່ມວນຊົນ ຄາດຈະໄດ້ຕາມແຜນ

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ມີແຜນການອອກຈຳໜ່າຍຫຸ້ນ IPO ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 17 ສິງຫາ 2018 ນີ້ ໃນຈຳນວນ 12 ລ້ານກວ່າຫຸ້ນ ໂດຍບໍລິສັດວາງແຜນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການລະດົມທຶນ ແມ່ນຈະນຳໄປຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມ, ຂະນະທີ່ບໍລິສັດຜູ້ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຫຸ້ນ ໝັ້ນໃຈຈະສາມາດຈຳໜ່າຍຫຸ້ນຂອງ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ໝົດພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ.

ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງ ທ່ານ ປອ. ເທບສະຫວັນ ກິຕິຍະວົງ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ – ກທ ( BCEL – KT ) ຈຳກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ – ກທ ຈຳກັດ ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ທັງເປັນຜູ້ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຫຸ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳຫຼວດ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນລູກຄ້າທີ່ມີຖານເປີດບັນຊີຢູ່ນໍາ BCEL – KT ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ ເຫັນວ່າລູກຄ້າ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະຈອງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ໃນນັ້ນ, ມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫດຜົນທີ່ມີຄົນສົນໃຈຫຸ້ນດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນວ່າການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ມີຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ລູກຄ້າກໍ່ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ ອາດຈະມີໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ຄຽງຄູ່ກັບຜົນຕອບແທນທີ່ຈະຕາມມາອາດຈະສູງ ບວກກັບທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອໃນ ສປປ ລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ປອ. ເທບສະຫວັນ ກ່າວຕໍ່ວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຊື້ລົດແມ່ນຈະຈ່າຍເປັນເງິນສົດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີບໍລິການຊື້ – ຂາຍລົດແບບຈ່າຍຜ່ອນ    ( ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ) ເຊິ່ງເປັນການສ້າງ ຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູຊົມໃຊ້ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດນີ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ ເນື່ອງຈາກເປັນພາຫະນະທີ່ຄົນລາວນິຍົມໃຊ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ ແລະ ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍຫາປານກາງ, ປັດຈຸບັນຍັງນິຍົມໃຊ້ລົດຈັກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ບວກກັບທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກປີ, ນັກສຶກສາເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະນັກງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລົດຈັກກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອມີອະນາຄົດ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງພາບລວມການເຕີບໂຕ ແລະ ຄິດວ່າ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ຈະນຳເອົາຜົນກຳໄລມາໃຫ້ນັກລົງທຶນໄດ້.

ທ່ານ ປອ. ເທບສະຫວັນ   ກິຕິຍະວົງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: BCEL – KT ມີປະສົບການຍາວນານ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດສູງໃນການໃຫ້ບໍລິການຄ້ຳປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ( ລວມທັງການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບໃຫ້ມວນຊົນຄັ້ງທໍາອິດ -IPO, ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບໃຫ້ມວນຊົນ -PO ແລະ ການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນເດີມ -RO ) ບໍລິສັດຍັງມີປະສົບການໃນການໂຄສະນາຂາຍຫຼັກຊັບໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ ( ບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນ ) ທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ( ທົ່ວປະເທດ ) ແລະ ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ( ໄທ, ຮົງກົງ, ສິງກະໂປ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ອື່ນໆ ).

ຫຸ້ນມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ຈະເປີດໃຫ້ຈອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 17 ສິງຫາ 2018 ນີ້ ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 7 ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສົນໃຈການລົງທຶນໃນຫຸ້ນມາຈອງໄດ້.

 

[ ຂ່າວ: ສົມລົດ; ຮູບ: ວິລະສັກ ]

%d bloggers like this: