ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ຈະເປີດໃຫ້ຈອງຫຸ້ນກາງເດືອນນີ້

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດໃນໄລຍະ ລວມທັງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ກະກຽມທຶນຮອນ ໃນການລົງທຶນໃນຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຈະເປີດໃຫ້ຈອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 – 17 ສິງຫາ 2018 ນີ້.

ພິທີນຳສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້າສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ; ທ່ານ ວັນຄຳ ວໍຣະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ມີ ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈລົງທຶນ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດົມ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການມາແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດມີທີມຜູ້ບໍລິຫານທີ່ມີປະສົບການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂະແໜງການນີ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, ທຸລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຕະຫຼາດລົດຈັກໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຈຳນວນລົດຈັກໃໝ່ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນສະສົມທົ່ວປະເທດ ມາຮອດປີ 2017 ມີປະມານ 1,5 ລ້ານຄັນ ເມື່ອທຽບກັບປະຊາກອນຂອງປະເທດທີ່ມີ 6,5 ລ້ານຄົນ ( ປີ 2015 ) ປະກອບກັບການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກແກ່ປະຊາຊົນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄວບຄຸມຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ບໍລິສັດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງຜົນຕອບແທນຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດໄດ້ຫັນປ່ຽນຮູບແບບເປັນບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2017 ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນ 27,76 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ປະກອບທຸລະກິດການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ( ອະສັງຫາລິມະຊັບ ) ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ຖືຫຸ້ນຈາກ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ໂຮນດິ້ງ ຈຳກັດ 97,57%, ທ່ານ ນາງ ອິນທະວິໄລ ອຸດົມ ຖືຫຸ້ນ 2,42% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼື່ອແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍຍ່ອຍ 11 ທ່ານ; ບໍລິສັດມີແຜນຈະຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອປະເພດອື່ນໆ ໂດຍມີແຜນຈະ ລະດົມທຶນ ດ້ວຍຮູບແບບການອອກຈຳໜ່າຍ IPO ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.


ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວແລ້ວ ໃນ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 92.720 ລ້ານກີບ ຈາກປັດຈຸບັນທີ່ມີຢູ່ 47.220 ລ້ານກີບ ໂດຍຈະຂະຫຍາຍເຊົ່າສິນເຊື່ອໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 35.700 ລ້ານກີບ ຈາກ 47.220 ລ້ານກີບ ມາເປັນ 82.920 ລ້ານກີບ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍເຊົ່າສິນເຊື່ອໃນຕ່າງແຂວງ ຈຳນວນປະມານ 9.800 ລ້ານກີບ ແລະ ມີແຜນທີ່ຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອປະເພດອື່ນໆ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ຈະໄດ້ເງິນຈາກການອອກຈຳໜ່າຍຫຸ້ນແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ ( IPO ) ບໍ່ຫຼຸດ 12.240 ລ້ານກີບ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະໄດ້ຈາກກຳໄລຈາກການດຳເນີນງານ ແລະ ຂໍກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນ.

[ ຂ່າວ: ສົມລົດ; ຮູບ: ວິລະສັກ ]

%d bloggers like this: