ຂໍຝາກເຖິງນ້ອງໆນັກຮຽນເລື່ອງ “ຄວາມຮູ້ຄືການລົງທຶນໄລຍະຍາວທີ່ໄດ້ກຳໄລແນ່ນອນ” ໂດຍ: ອາຈານ ກາບແກ້ວ

ມີເອື້ອຍຮັກຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊຖາມວ່າ ໃນ 7 ຂໍ້ນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່ໃນຍຸກປະເທດລາວເຮົາປັດຈຸບັນນີ້ ຂໍ້ໃດສຳຄັນທີ່ສຸດ?


1) ມີຖານະ
2) ມີບົດບາດ
3) ມີອິດທິພົນ
4) ມີຄວາມຮູ້
5) ມີຄວາມສາມາດ
6) ມີໂອກາດ
7) ມີວາດສະໜາ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບແບບບໍ່ໄດ້ລັງເລໃຈເລີຍວ່າ ຂໍ້ທີ 4. ມີຄວາມຮູ້ຖືເປັນຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດຢູ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະວ່າຖ້າໄດ້ຂໍ້ 4 ເມື່ອມີຄວາມຮູ້ແລ້ວ ທັງ 6 ຂໍ້ທີ່ເຫຼືອ ມັນກໍຈະຖະຍອຍຄ່ອຍຕາມມາເອງ ຕ່າງແຕ່ມັນຈະບໍ່ມາພ້ອມກັນຊື່ໆ.

ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນດີນຳແນວຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພາະສະພາບແວດລ້ອມຂອງຊີວິດແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ, ແຕ່ຈາກປະສົບການຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ການມີຄວາມຮູ້ຖືເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາປະສົບຄວາມສຳເລັດທີ່ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວໄດ້ ແລະ ຄົນເຮົາທຸກຄົນສາມາດມີໄດ້ ເຖິງຊີວິດຈະທຸກຍາກປານໃດກໍຕາມ ຂໍແຕ່ຢ່າຢຸດສະແຫວງຫາ.

ສ່ວນວ່າເປັນຫຍັງຄົນໃນສັງຄົມຈຳນວນຫຼາຍຈິ່ງບໍ່ມັກລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາພັດທະນາຄວາມຮູ້ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຈິ່ງຈະເຫັນຜົນກຳໄລ ແລະ ຄົນລາວເຮົາຈຳນວນຫຼາຍພັດຂາດຄວາມອົດທົນ, ຢາກໄດ້ກຳໄລໄວໆ ແລະ ເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ເຫັນດ້ວຍຕາເທົ່ານັ້ນ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຜົນງານ ແລະ ບົດຄວາມດີໆໃຫ້ກຳລັງໃຈຂອງອາຈານກສາບແກ້ວ ທຳມະວົງ ໄດ້ທີ່ເຟສບຸກKabkeo Inspire ແລະ ກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ – Kabkeo Thammavong

%d bloggers like this: