ອຸດົມໄຊ ຕັ້ງເປົ້າພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບບໍ່ຫຼຸດ 7,70%

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ເປັນແຜນສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ ແນໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຕິດພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ 3 ສ້າງ, ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນຈຳເປັນ, ການຫັນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຮັບປະກັນຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມ ພ້ອມທັງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດຢ່າງມີໝາກຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 7,70%.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳປີ 2018 ເຫັນວ່າ: ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໄວ້ຢ່າງລະອຽດ ກໍ່ຄືຕ້ອງສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 7,70%, ສ້າງມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸ 3 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ( 3.974 ຕື້ກີບ ) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ບັນລຸ 1.469 ໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,37% ກວມ 42,45%; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,25% ກວມ 30,56%; ຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 15,22% ກວມ 24,37%; ພາສີ – ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,31% ກວມ 2,62% ຂອງ GDP.

ນອກນັ້ນ, ດ້ານການຜະລິດເຂົ້າ – ສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ, ປູກ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ການຂຶ້ນທະບຽນລົດ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຂະຫຍາຍສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດຕ່າງໆຕ້ອງບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ໂດຍແນໃສ່ເຮັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕາມທິດທາງແຜນການຂອງແຂວງກຳນົດໄວ້.

[ ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ ]

%d bloggers like this: