ຈຸດດີຂອງການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ

ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນເປັນໄລຍະທີ່ນ້ອງໆນັກສຶກສາລະດັບວິຊາຊີບ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນປີສຸດທ້າຍພວມຂຸ້ນຂ້ຽວກັບການເສັງຈົບ ຫຼື ບາງແຫ່ງກໍ່ເສັງແລ້ວພວມລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປກໍ່ຄືຊອກວຽກເຮັດ ເຊິ່ງໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບພາກລັດ ຍ້ອນການປູກຝັງແນວຄິດວ່າເຮັດວຽກກັບລັດແມ່ນດີກວ່າເອກະຊົນ.

  1. ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ກັບຊີວິດຢ່າງໄວວາ ແລະ ທັນໃຈ

ຫາກການເລືອກຕຳແໜ່ງທີ່ກົງກັບ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກໍ່ຍິ່ງເປັນການເພີ່ມໂອກາດໃນການເຕີບໃຫຍ່ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຫາກມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການສຶກສາເອົາຄວາມຮູ້ໃນໜ້າວຽກເພີ່ມຕື່ມຍິ່ງມີໂອກາດພັດທະນາໄດ້ເປັນເທົ່າຕົວ.

  1. ຄ່າຕອບແທນ ຫຼື ເງິນເດືອນແມ່ນຈະໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດ

ຍິ່ງຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາເປັນທີ່ຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດແຮງງານເທົ່າໃດ ເງິນເດືອນກໍ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນສູງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ການທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່າໃດ ໂອກາດຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນເດືອນກໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນຕາມມາ.

  1. ການແຕ່ງກາຍຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຊຸດພະນັກງານຢ່າງຕາຍຕົວ

ດັ່ງນັ້ນ, ການແຕ່ງກາຍໃນການໄປເຮັດວຽກທ່ານຈຶ່ງມີທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໃນການໄປເຮັດວຽກກໍ່ມີໃຫ້ເລືອກຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມສຸພາບ.

  1. ເງິນໂບນັດປະຈຳປີ ແລະ ການພາພະນັກງານໄປທ່ອງທ່ຽວເປັນອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງການ

ຍ້ອນເງິນໂບນັດແມ່ນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກມາໝົດປີ ທີ່ໄດ້ຕາມ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ, ໃນສ່ວນຂອງການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ຈະມີການພາພະນັກງານໄປທ່ຽວປະຈຳປີ ຫຼື ຈະເປັນການໄປແລກປ່ຽນ, ສຶກສາວຽກເພີ່ມຕື່ມຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂອກາດໃນການໄປທ່ຽວ ຫຼື ເພີ່ມຕື່ມຄວາມຮູ້ກໍ່ຈະມີເຂົ້າມາຢູ່ຕະຫຼອດ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າການເຮັດວຽກກັບເອກະຊົນຈະມີຂໍ້ດີ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ເສຍເຊັ່ນກັນຍ້ອນໃນທຸກປີຈະມີນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ພ້ອມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ພ້ອມຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ເຮົາໄດ້ສະເໝີ ແລະ ບາງບໍລິສັດກໍ່ມີນະໂຍບາຍໃນການຄັດເອົາຄົນອອກຢູ່ທຸກປີ ເພາະການທີ່ແບກຮັບເງິນເດືອນທີ່ສູງກໍ່ຖືເປັນພາລະຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງການຮັບເອົາພະນັກງານໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າມາກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຈະມີລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນທີ່ຖືກ ກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຄວນເລືອກວຽກໃຫ້ກົງກັບຄວາມຮູ້ຂອງຕົນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາຮຽນຮູ້ເອົາສິ່ງໃໝ່ໃນໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີເພື່ອທີ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບຂອງຕົນໄດ້.

( ບົດແນະນຳຈາກຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງໜຶ່ງ ບໍ່ປະສົງອອກນາມ )

%d bloggers like this: