ເມືອງເງິນ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ຢາສູບນຳເຂົ້າບໍ່ຖຶກຕ້ອງ 40 ລາຍການ.

ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍທຳລາຍສິນຄ້າເກືອດຫ້າມ, ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ແລະ ຢາສູບນຳເຂົ້າບໍ່ຖຶກຕ້ອງ 40 ລາຍການ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ  12 ລ້ານກວ່າກີບ ເຊິ່ງຜ່ານການຕິດຕາມ, ກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 ເມສາ ຫາ ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018 ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຕະຫຼາດ ແລະ ບັນດາຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆຢູ່ແຕ່ລະບ້ານພາຍໃນເມືອງ ລວມທັງໝົດ 22 ບ້ານ ມີທັງໝົດ 48 ຫົວໜ່ວຍ.

ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມີຮ້ານຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ 1 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍທົ່ວໄປ 83 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ກວດພົບເຫັນສິນຄ້າທີ່ລັດເກືອດຫ້າມ ແລະ ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ລວມທັງໝົດ 40 ລາຍການ ເຊິ່ງໄດ້ມີພິທີທຳລາຍສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2018.

%d bloggers like this: