7 ວິທີການຝຶກອົບຮົມຕົວເອງໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໄປໃນການຄຸ້ມຄອງນອກເໜືອໄປຈາກວຽກທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບແລ້ວ ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບພະນັກງານຫຼາຍຄົນເປັນປະຈຳ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດີບໍ່ແມ່ນຜູ້ນໍາທີ່ດີ, ທັກສະການນໍາພາແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ນຳປະຕິບັດ ແລະ ນຳພາ, ການຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້ຈະນຳທາງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

1 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານບໍ່ເຫັນດີກັບທ່ານ: ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກພະນັກງານ, ພະນັກງານສະເໜີເຫັນດີກັບແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ຈົ່ງລະວັງວ່ານີ້ເປັນອາການອັນຕະລາຍ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າພະນັກງານຢ້ານກົວທີ່ຈະເວົ້າຄວາມຈິງສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາໃຫຍ່ຂອງອົງກອນໃນອະນາຄົດ.

2 ໃຫ້ອໍານາດພະນັກງານ: ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົາຕັດສິນໃຈສໍາລັບຕົນເອງ, ຜູ້ນໍາທີ່ດີອາດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ທາງໜ້າສະເໝີໄປ ແຕ່ຜູ້ນໍາທີ່ດີຄວນໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນທັກສະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຄວນຖອຍໄປສະໜັບສະໜູນເຂົາຢູ່ທາງຫຼັງ.
3 ຢ່າຊ້ຳຕື່ມເມື່ອພະນັກງານເຮັດ ຄວາມຜິດພາດ: ການເສີມສ້າງຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ຕິດຕາມມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ນໍາເຮັດ ແຕ່ທ່ານຄວນສອນຜູ້ຕິດຕາມຂອງທ່ານໃຫ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຂົາເປັນບົດຮຽນ ແລະ ຈື່ຈໍາວ່າຢ່າເຮັດຜິດພາດອີກ.
4 ມີຄວາມເມດຕາກັບຜູ້ຕິດຕາມ: ຂໍຄວາມເມດຕາຕໍ່ຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຈົ້າເພື່ອເຄົາລົບໃນເວລາທີ່ນາຍຈ້າງເຄົາລົບນັບຖື ບໍ່ວ່າວຽກງານໃດທີ່ທ່ານກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພວກເຂົາຈະມີຄວາມສຸກທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

5 ຮູ້ຕົວທ່ານເອງ: ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນມີແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕົວເອງ ຄືພວກເຮົາປະເມີນຄົນອື່ນໆທຸກຄັ້ງ ແຕ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເບິ່ງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ, ຜູ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຫັນໄປຫາການປະເມີນຕົນເອງຢູ່ສະເໝີວ່າຕົວເອງຢູ່ຈຸດໃດຂອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວນປະຕິບັດຕົວແນວໃດຕໍ່ຄົນອື່ນ?.
6 ສຸມໃສ່ສິ່ງໜຶ່ງ: ວິທີການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນໍາ, ຜູ້ນໍາມັກກໍານົດເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ແຕ່ວ່າທ່ານກໍ່ຄວນສຸມໃສ່ເວລາໃຫ້ຕົວທ່ານເອງມີໂອກາດທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສິ່ງໜຶ່ງດີກວ່າບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຍັງຈັກຢ່າງ.
7 ປະຕິບັດທຸກໆມື້: ທ່ານມັກປະຕິບັດແນວໃດ? ທ່ານຍັງພັດທະນາຫຼາຍຂຶ້ນ, ທັກສະການນໍາພາແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການປະຕິບັດຂອງດົນຕີ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ແນວຄວາມຄິດຄັ້ງທໍາອິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄ່ອຍໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆມື້ຈົນກວ່າຈະຫຼິ້ນເພງນັ້ນໄດ້ດີ.

%d bloggers like this: