ຮອງເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ຊີ້! ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຈີດີພີ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 8,13%

ທ່ານ ບົວສອນ ວົງສອນຄອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດພິເສດເຖິງຜົນສຳເລັດການພັດທະນາແຂວງຈຳປາສັກໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າຕໍ່ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ – ການຄ້າ  ວ່າ: ສຳລັບຍຸດທະສາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ປີ 2018 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມ ຂຶ້ນໃນລະດັບ 8,13% ດ້ວຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ 16.554 ຕື້ກີບ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 22,87 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.859 ໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກຳໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ກວມເອົາປະມານ 23,3%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 9,4% ກວມເອົາປະມານ 35,5% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 10,8% ກວມເອົາປະມານ 41,2%.

+ດ້ານງົບປະມານ: ດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 1.491,5 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໄດ້ 835,95 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 737,87 ຕື້ກີບ.

+ດ້ານຂາອອກ – ຂາເຂົ້າ: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 252,06 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນການນຳເຂົ້າທາງການໃຫ້ໄດ້ປະມານ 220,93 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

+ຄາດໝາຍການດຸ່ນດ່ຽງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ: ການລົງທຶນເພື່ອການພັດທະນາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕບໍ່ຫຼຸດ 8,13% ຕາມມະຕິຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ປີ 2018 ນີ້ ຕ້ອງການໆລົງທຶນຈາກທຸກແຫຼ່ງ ເພື່ອພັດທະນາບໍ່ຫຼຸດ 26% ຂອງ GDP ຫຼື ປະມານ 4.306,64 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ການລົງທຶນຂອງລັດ 50,74 ຕື້ກີບ ກວມ 1,2%, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ( ODA ) ມູນຄ່າ 86,9 ຕື້ກີບ ກວມ 2%, ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ 3.468 ຕື້ກີບ ກວມ 80,5% ແລະ ສິນເຊື່ອທະນາຄານ 701 ຕື້ກີບ ກວມ 16,3% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.

 

%d bloggers like this: