ຜູ້ປະກອບການຄວນປັບຕົວແນວໃດ ໃຫ້ອົງກອນຢູ່ລອດ?

ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມີຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງສຳລັບທຸລະກິດເຟີນີເຈີໄມ້ ເມື່ອລັດຖະບານສັ່ງຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທຸກປະເພດ ຫຼາຍແຂວງກໍ່ໄດ້ສັ່ງຍຸບຫຼາຍໂຮງງານ ແລະ ປົດພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕາມໂຮງງານໄມ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອີກຫຼາຍແຂວງທີ່ມີໂຮງງານເຟີນີເຈີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສາເຫດຂອງລັດຖະບານເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າສີຂຽວກວມເອົາ 70% ໃນປີ 2020 ສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍທ່ານຫາທາງອອກກໍ່ຄືຫັນມາສົ່ງເສີມປູກໄມ້, ນຳໄມ້ມາແປຮູບ, ອອກແບບໃຫ້ມີລວດລາຍ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຫັນໄປເຮັດທຸລະກິດອື່ນແທນ.
ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະແໜງເຟີນີເຈີບໍ່ປະສົງອອກນາມກ່າວວ່າ: ທຸລະກິດກ່ຽວກັບຂະແໜງໄມ້ຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຖານ, ສ່ວນທຸລະກິດທີ່ເປັນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້ມີການປັບກົນລະຍຸດເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຫຼາຍສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ຫຼຸດຈຳນວນພະນັກງານລົງ, ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຫົດໂຕ ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າທີ່ເຄີຍຮ່ວມທຸລະກິດຍົກເລີກບາງສັນຍາສິນຄ້າ ເພາະບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄມ້ບາງຂະໜາດທີ່ເກີນຈາກລັດຖະບານອະນຸຍາດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຫັນມາເນັ້ນເລື່ອງຂອງສີມື, ການຕົກແຕ່ງແບບທັນສະໄໝ ແລະ ເນັ້ນຕະຫຼາດພາຍໃນຫຼາຍຂຶ້ນເພາະຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນໃສ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ.
ເມື່ອເປັນຄືແນວນັ້ນກໍ່ເກີດມີຫຼາຍຄຳຖາມຕາມມາສຳລັບທຸລະກິດຂະແໜງເຟີນີເຈີວ່າຄວນຈະປັບປຸງຕົນເອງແນວໃດ? ຫຼື ເຖິງເວລາແລ້ວບໍ່ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ? ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ເຈົ້າຂອງເຟີນີເຈີທີ່ມີຊື່ສຽງໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຟີນີເຈີ ຄຳມ່ວນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃດໆເພາະເຟີນີເຈີ ຄຳມ່ວນ ຈະເນັ້ນເລື່ອງການແກະສະຫຼັກ ລວດລາຍຕ່າງໆ ໂດຍການນຳເອົາຮາກໄມ້, ຕໍໄມ້ທີ່ຫາໄດ້ຍາກມາຄວັດແກະຕ່າງໆໃຫ້ອອກມາເປັນງານສິລະປະທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຂາຍໃນມູນຄ່າສູງ. ນອກຈາກຈະຈຳໜ່າຍ ແລະ ວາງສະແດງຢູ່ພາຍໃນແລ້ວຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດປະເທດໃກ້ຄຽງນຳອີກ ເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ທີ່ມີກຳລັງຊື້ຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ສິນຄ້າເຟີນີເຈີ ຄຳມ່ວນ ກໍ່ຕິດໃນລາຍການສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າຈີນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.
ສຳລັບອຸດສາຫະກຳເຟີນີເຈີເກືອບໜຶ່ງຫາສອງປີຜ່ານມາ ໂດຍລວມແລ້ວບັນຍາກາດກໍ່ບໍ່ຄຶກຄື້ນເທົ່າທີ່ຄວນສາເຫດອາດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີ່ຫົດຕົວລົງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຫຼາຍປະເທດໃນໂລກບໍ່ເວັ້ນແຕ່ອາຊີ ສປປ ລາວ ກໍ່ກະທົບຕາມດ້ວຍຈາກສະພາບທີ່ເປັນຢູ່ຄືປັດຈຸບັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ໄດ້ມີການປັບຕົວກັນພໍສົມຄວນທັງເລື່ອງຂອງການຕົກແຕ່ງທີ່ເນັ້ນລວດລາຍສິລະປະຫຼາຍຂຶ້ນ, ເນັ້ນສົ່ງເສີມຕະຫຼາດພາຍໃນທີ່ເປັນເຄື່ອງຕົກແຕ່ງພາຍໃນເຮືອນທີ່ເປັນກຸ່ມຄົນມີເງິນໃໝ່ທີ່ຮັກໃນຄວາມຈົບຄວາມງາມພາຍໃນເຮືອນ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດອັນໃໝ່ໃນສະພາບທີ່ບີບໃຫ້ຕ້ອງມີການປັບຕົວບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະພົບກັບຈຸດຈົບຄືດັ່ງຫຼາຍໂຮງງານທີ່ມີການປິດລົງແບບຖາວອນຍ້ອນການຍອມຮັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງບໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ພະຍາຍາມສະແຫວງໂອກາດຕື່ມໃນຍຸກຂອງການແຂ່ງຂັນທີ່ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນເອງ.

%d bloggers like this: