ການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ດ້ວຍລະບົບ ອາວຸໂສຫຼາຍເກີນໄປຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສໃນການບໍລິຫານ “ ຄົນ ” ນັ້ນຍັງຄົງຕັດບໍ່ຂາດ ບໍ່ວ່າອົງກອນນັ້ນຈະມີການປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳຕາມຜົນງານແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງມີເລື່ອງຂອງອາວຸໂສປະປົນຢູ່, ແຕ່ໃນບາງອົງກອນນັ້ນເລື່ອງຂອງລະບົບອາວຸໂສກັບການບໍລິຫານຄົນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ແຍກກັນບໍ່ອອກເລີຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍລິຫານດ້ວຍລະບົບອາວຸໂສກັນໄປໝົດ ໂດຍບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ເບິ່ງເລື່ອງຂອງຜົນງານເລີຍ ຖ້າເຮົາບໍລິຫານຄົນດ້ວຍລະບົບແບບນີ້ໄປດົນໆສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ຄື:
▶ ຜົນງານ ໂດຍສະເລ່ຍຂອງພະນັກງານຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງໄປເລື້ອຍໆ: ເລື່ອງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນຫຼາຍສຳລັບອົງກອນທີ່ບໍລິຫານຄົນ ໂດຍບໍ່ເບິ່ງຜົນງານ, ມີການປະເມີນຜົນງານທຸກປີແຕ່ບໍ່ເຄີຍພິຈາລະນາຜົນງານພະນັກງານ, ແຕ່ກັບເອົາເລື່ອງຂອງອາຍຸການ ແລະ ຄວາມອາວຸໂສມາພິຈາລະນາເປັນຫຼັກແທນເມື່ອເປັນແບບນີ້ໄປດົນໆພະນັກງານໃໝ່ທີ່ຫາກໍ່ເຂົ້າມາ ໂດຍປົກກະຕິກໍ່ຈະເປັນຄົນທີ່ມີໄຟໃນການເຮັດວຽກ ພໍເຮັດວຽກຈົນຜົນງານອອກມາດີແຕ່ກັບບໍ່ໄດ້ລາງວັນຜົນງານທີ່ດີດ້ວຍເຫດຜົນວ່າ “ ອາຍຸງານໜ້ອຍກວ່າ ” ເມື່ອເປັນແບບນີ້ຈະມີພະນັກງານຄົນໃດທີ່ຢາກຈະສ້າງຜົນງານທີ່ດີຕໍ່ໄປ, ຜົນງານຂອງພະນັກງານຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ບໍ່ມີຫຍັງໂດດເດັ່ນ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຜົນງານໃນພາບລວມຂອງອົງກອນກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງໄປເລື້ອຍໆເຊັ່ນກັນ.
▶ ຄວາມຄິດສັງສັນໃໝ່ໆໜ້ອຍລົງໄປເລື້ອຍ: ອີກປະເດັນທີ່ມັກຈະເກີດຂຶ້ນກັບອົງກອນທີ່ບໍລິຫານຄົນ ໂດຍເນັ້ນ ຄວາມອາວຸໂສເປັນຫຼັກຄືເລື່ອງຂອງ ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃໝ່ໆໃນການເຮັດວຽກກໍ່ຈະຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜຢາກທີ່ຈະຄິດສິ່ງໃໝ່ໆ ຢູ່ກັນໄປດົນໆເຂົາເຄີຍເຮັດແນວໃດເຂົາກໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ, ບາງອົງກອນຍັງຄົງເຮັດວຽກດ້ວຍລະບົບ manual ໃນບາງເລື່ອງກໍ່ຍັງຄົງເຮັດຢູ່ແບບນັ້ນ ທັງທີ່ເກືອບທຸກອົງກອນເຂົາປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດວຽກໄປໝົດແລ້ວແຕ່ອົງກອນເຮົາພັດຍັງຄົງເຮັດດ້ວຍລະບົບເກົ່າຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຕັ້ງອົງກອນໃໝ່ໆພຸ້ນກໍ່ຍັງດຳເນີນແບບເກົ່າ, ປະຕິບັດແບບເກົ່າຢູ່.
▶ ຕໍ່ຕ້ານການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນ: ລະບົບອາວຸໂສໃນອົງກອນນັ້ນຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຄົນໃນອົງກອນພະຍາຍາມຮັກສາສະຖານະພາບເກົ່າໆໄວ້, ເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນກໍ່ມັກຈະຕໍ່ຕ້ານເພາະຮູ້ສຶກວ່າການປ່ຽນແປງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບກັບສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ບໍ່ວ່າການປ່ຽນແປງນັ້ນຈະເກີດຜົນດີຕາມມາກໍ່ຕາມເຂົາກໍ່ບໍ່ສົນໃຈ ເພາະເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ສະຖານະພາບຂອງຕົນເອງຕ້ອງປ່ຽນແປງຫຼາຍ. ເມື່ອເປັນແບບນີ້ອົງກອນກໍ່ເລີຍກາຍເປັນອົງກອນທີ່ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ຫຼື ບາງອົງກອນເປັນແບບມີການເອົາເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານເຂົ້າມາ, ເອົາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆເຂົ້າມາແຕ່ກັບບໍ່ມີການໃຊ້ງານຢ່າງຈິງຈັງ ເພາະພະນັກງານຢຶດຕິດກັບສິ່ງເກົ່າໆສຸດທ້າຍກໍ່ກາຍເປັນອົງກອນທີ່ມີເຄື່ອງມືການບໍລິຫານງານເຕັມໄປໝົດແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ ເພາະພະນັກງານຕໍ່ຕ້ານໄປໝົດທຸກຢ່າງ.
▶ ເກີດທັດສະນະຄະຕິວ່າຕົນເອງເກັ່ງເພາະຢູ່ດົນ: ທັດສະນະຄະຕິແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະວ່າອົງກອນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອາຍຸການ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມອາວຸໂສ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າພະນັກງານຄົນນັ້ນຈະເກັ່ງແທ້ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ພະນັກງານທີ່ມີອາຍຸການຫຼາຍກໍ່ຈະຄິດໄປເອງວ່າທີ່ອົງກອນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກໍ່ເພາະຢູ່ມາດົນ ແລະ ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເກັ່ງທີ່ອົງກອນຂາດບໍ່ໄດ້, ພໍຄິດແບບນີ້ໄປດົນໆ “ ແກ້ວນ້ຳກໍ່ເລີ່ມເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳເກົ່າໆທີ່ບໍ່ສາມາດເທອອກໄດ້ ພໍເທອອກບໍ່ໄດ້ກໍ່ບໍ່ສາມາດຕື່ມນໍ້າໃໝ່ເຂົ້າໄປໄດ້ເຊັ່ນກັນ ” ເລີຍກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຢາກຈະພັດທະນາຕົນເອງພໍເທົ່າໃດ ເພາະຄິດວ່າທີ່ຕົນເອງຮູ້ຢູ່ແລ້ວນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ເຊິ່ງທັດສະນະຄະຕິແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍອົງກອນຕ້ອງຫຼົ້ມລະລາຍໄປກໍ່ຫຼາຍ.
ຜູ້ນ້ອຍທີ່ເກັ່ງໆຈະຄ່ອຍໆຖືກລະບົບກືນໄປຈົນໝົດ, ພະນັກງານທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃໝ່ໆ ເຊິ່ງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມອາວຸໂສໃນການເຮັດວຽກນ້ອຍໆນັ້ນເວລາທີ່ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ສະແດງ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປຈາກຜູ້ອາວຸໂສກໍ່ຈະຖືວ່າເປັນພວກຄິດບໍ່ຄືຄົນອື່ນ ແລະ ມັກຈະຖືກຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ກັນອອກຈາກກຸ່ມໄປ ເຖິງວ່າຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນຈະເປັນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ດີກໍ່ຕາມ ແລະ ມັກຈະຖືກຜູ້ອາວຸໂສໃຊ້ເຫດຜົນວ່າ “ ອາບນ້ຳຮ້ອນມາກ່ອນເດັກນ້ອຍຢ່າງພວກທ່ານຈະມາຮູ້ຫຍັງ ” ເມື່ອເປັນແບບນີ້ຄວາມຄິດເຫັນໃໝ່ໆກໍ່ຫົດຫາຍ ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນ້ອຍທີ່ມີສີມື, ມີຄວາມຄິດດີໆກໍ່ຈະເລີ່ມບໍ່ຄິດຫຍັງ ຫຼື ບາງຄົນທົນບໍ່ໄດ້ກໍ່ລາອອກ.

 

%d bloggers like this: