ທຄຕລ ເປີດການນຳໃຊ້ 5 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ສູ່ສັງຄົມ

ໃນປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມກ້າວໜ້າສູງ, ໂລກເຮົາມີການເຊື່ອມໂຍງໃນທຸກໆດ້ານ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ( ທຄຕລ ) ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ບົນພື້ນຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງຫຼາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ ທຄຕລ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ບັດ ATM, SMS BANKING, I – BANK, BCEL ONE ແລະ ອື່ນໆ.

ວັນທີ 9 ກຸມພາຜ່ານມາ ທຄຕລ ໄດ້ເປີດໂຕອີກ 5 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ, ມີຄະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບັນດາຄະນະອຳນວຍການ ທຄຕລ , ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.

ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເນື່ອງຈາກ ທຄຕລ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຢາກໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ນຳໃຊ້ບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດໂຕ 5 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ອອກສູ່ສັງຄົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຊ້ຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ ຄື:

  1. BCEL Onepay ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານການສະແກນ QR Code ພຽງແຕ່ທ່ານມີ BCEL ONE ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນສົດໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ, ເໝາະກັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ, ຈ່າຍຕາມລາຄາຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
  2. BCEL Oneheart ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນການບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ບໍລິຈາກຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າເງິນຂອງຕົນເຖິງມືຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແທ້. BCEL Oneheart ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສື່ກາງລະຫວ່າງຜູ້ບໍລິຈາກ ແລະ ຜູ້ຮັບບໍລິຈາກຜ່ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວແລ້ວຈຶ່ງເປີດໃຫ້ມີການຮັບບໍລິຈາກຜ່ານ ທຄຕລ ໄດ້.
  3. ເງິນຝາກມີກໍານົດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເພີ່ມທາງເລືອກໄລຍະຂອງເງິນຝາກມີກໍານົດ ເຊັ່ນ: 09 ເດືອນ, 15 ເດືອນ, 18 ເດືອນ, 21 ເດືອນ, 30 ເດືອນ, 42 ເດືອນ ແລະ 54 ເດືອນ ໂດຍ ທຄຕລ ຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍຕາມໄລຍະທີ່ຝາກຕົວຈິງ ເຖິງແມ່ນຈະປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດກໍ່ຕາມເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.
  4. BCEL CDM ຜະລິດຕະພັນຕູ້ຝາກເງິນອັດຕະໂນມັດຂອງ ທຄຕລ ປັດຈຸບັນສາມາດຮັບໄດ້ 3 ສະກຸນເງິນ ຄື: ກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ ສູງສຸດ 50 ໃບ/ຄັ້ງ ແລະ ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຄັ້ງ/ມື້/ບັນຊີ, ບໍລິການທຸກມື້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍປັດຈຸບັນມີ 13 ໜ່ວຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  5. BCEL Smart Book ຜະລິດຕະພັນປຶ້ມບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ຈະຢູ່ໃນສະມາດໂຟນ, Tablet ແລະ web Browser ພຽງແຕ່ທ່ານມີ BCEL ONE ໂດຍທ່ານສາມາດອັບເດດການເຄື່ອນໄຫວໃນປຶ້ມບັນຊີໃນແຕ່ລະໜ້າດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນເຂົ້າມາທະນາຄານອີກຕໍ່ໄປ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ການເປີດນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສະດວກສະບາຍໃນການຕອບສະໜອງການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ, ສັງຄົມມີຄວາມທັນສະໄໝ, ການຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍມີຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສດຖະກິດພາຍໃນ, ເປັນການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ,ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ພ້ອມທັງເຂົ້າຊ່ວຍໃນການພັດທະນາສັງຄົມອີກດ້ວຍ.

%d bloggers like this: