ຊົມເຊີຍ!!! ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ ບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ໄດ້ຮັບກາໝາຍໂອດ໊ອບ.

ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບກາໝາຍສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະ ລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ( ODOP ) ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2018 ພາຍຫຼັງກໍ່ຕັ້ງເປັນກຸ່ມຈັດການຜະລິດເປັນລະບົບໃນປີ 2017.

ທ່ານ ນາງ ຄຳພາ ແກ້ວສະຫວາດ ຫົວໜ້າກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ ບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຕາງໜ້າກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກຂອງບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ສຸດດີໃຈທີ່ຂັ້ນເທິງໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນວຽກງານຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍສີມືຂອງຊາວບ້ານ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາ, ສ້າງໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດພາຍໃນຄອບຄົວດີຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາກ່ອນທີ່ຈະເປັນກຸ່ມຫັດຖະກຳບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ວ່າ: ແຕ່ກ່ອນບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ເຮັດຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກເຖິງ 205 ກີ່ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນການຕ່ຳສິ້ນ, ຕີນສິ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ ( ເຮັດພໍໃຜພໍລາວ ), ການຜະລິດດັ່ງກ່າວສາມາດສ້າງລາຍຮັບຄອບຄົວປະມານ 8 ແສນກີບຕໍ່ກີ່ຕໍ່ເດືອນຂຶ້ນໄປ. ເມື່ອເຫັນວ່າມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມີແນວຄວາມຄິດຢາກສ້າງຄວາມຮັກແພງໃນກຸ່ມອາຊີບດຽວກັນ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວຊ່າງຫັດຖະກຳພາຍໃນບ້ານ ຈຶ່ງສະເໜີໄປຍັງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລຳດັບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກຂອງຊາວບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມຂຶ້ນ; ມາຮອດປີ 2017 ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸ່ມ ກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍແມ່ນທ່ານເຈົ້າເມືອງໆນາຊາຍທອງ ເປັນຜູ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ,ໃນກຸ່ມມີສະມາຊິກທັງໝົດ 90 ກີ່ ກວມເອົາ 44% ຂອງຈຳນວນກີ່ທັງໝົດພາຍໃນບ້ານ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການນຳຂັ້ນສູງກໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມພ້ອມທັງມອບທຶນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ທາງກຸ່ມພວກເຮົາ. ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ, ການນຳຂອງເມືອງເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າໂອດ໊ອບຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ນຳຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມຫັດຖະກຳບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ສະເໜີຂັ້ນເທິງເພື່ອນຳໃຊ້ກາໝາຍໂອດ໊ອບແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກຂັ້ນເທິງ ແລະ ມອບ – ຮັບກາໝາຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຫັດຖະກຳບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2018 ໂດຍການມອບຂອງ ທ່ານ ວິລະສັກ ນາມມຸນຕີ ເຈົ້າເມືອງໆນາຊາຍທອງ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳພາ ແກ້ວສະຫວາດ ຫົວໜ້າກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳຫູກ ບ້ານອ່າງນ້ຳຫຸມ.

%d bloggers like this: