5 ເລື່ອງ ທີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກຖ້າມື້ໜຶ່ງທ່ານມີໂອກາດໄດ້ກ້າວຂຶ້ນໄປເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຫົວໜ້າຄົນແລ້ວ, ທັກສະສຳຄັນທີ່ຄວນຕ້ອງມີນອກເໜືອໄປຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ໜ້າທີ່ຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວນັ້ນຄື “ ບໍລິຫານຄົນ ” ເພາະເຈົ້າມີລູກນ້ອງທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຢູ່ນໍາເພື່ອໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດເປັນໄປຢ່າງລື່ນໄຫຼ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຕົວບຸກຄົນບາງຄັ້ງຈຶ່ງພົບເຫັນເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດເຮົາທີ່ມັກພົບບັນຫາດ້ານບຸກຄະລາກອນຂາດປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງເຈັບຫົວນຳ ຫຼື ຕ້ອງລຳໄລວຽກງານຢູ່ເລື້ອຍໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງກອນມີປະສິດທິພາບພະນັກງານກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ. ຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິຫານກໍ່ຕ້ອງພັດທະນາ “ ການບໍລິຫານຄົນ ” ໃຫ້ເປັນຫາກບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນການຈະກ້າວສູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ອົງກອນ.
ໃນມື້ນີ້, ຄໍລໍາມູມບໍລິຫານ ຈະນຳເອົາເຄັດລັບການບໍລິຫານຄົນໃຫ້ໄດ້ຜົນມາແນະນຳ ເພາະປັດໄຈຕັດສິນ ຄວາມສຳເລັດຂອງອົງກອນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກຜູ້ບໍລິຫານນັ້ນເອງ.
1. ສື່ສານກັນໄດ້ຊັດເຈນ.
ການສື່ສານນັບເປັນເລື່ອງທີ່ມີ ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດເລື່ອງໜຶ່ງເລີຍໃນການບໍລິຫານຄົນ ເພາະຫຼາຍເທື່ອທີ່ຫົວໜ້າ ແລະ ລູກນ້ອງສື່ສານກັນບໍ່ເຂົ້າໃຈສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ວຽກຜິດພາດ ຫຼື ເຮັດວຽກຊໍ້າຊ້ອນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຈົນຕ້ອງເສຍເວລາມານັ່ງແກ້ໄຂກັນໃນພາຍຫຼັງ.
2. ຢ່າຈຸກຈິກຈູ້ຈີ້ເກີນໄປ.
ບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກທີ່ຄືເປັນຜູ້ຄຸມທີ່ຄອຍສັ່ງຄົນນັ້ນຄົນນີ້ໃຫ້ເຮັດຢ່າງທີ່ໃຈຕົນເອງຕ້ອງການຄວນມອບໝາຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງຢູ່ຫ່າງໆກໍ່ພໍ ເພາະການໄປຈ້ຳຈີ້ໃນການປະຕິບັດວຽກເຂົາຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເກີດຄວາມຕຶງຄຽດ, ກົດດັນ ແລະ ຮູ້ສຶກອຶດອັດເມື່ອຕ້ອງມາເຮັດວຽກທີ່ມີຫົວໜ້າຄອຍຈັບຜິດ, ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງໄປດີກວ່າ.
3. ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງພະນັກງານ.
ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ພະນັກງານຂອງເຈົ້າຢາກຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ເຂົ້າມາຂໍຄຳປຶກສາຈົ່ງເປີດໃຈຮັບຟັງ ລວມທັງເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເວົ້າຢ່າງເຕັມທີ່, ຢ່າເຮັດເປັນບໍ່ສົນໃຈເມີນເສີຍ ຫຼື ຢ່າເບິ່ງວ່າມັນເປັນເລື່ອງເລັກໜ້ອຍ ເພາະຢ່າງໃດແລ້ວເຂົາກໍ່ເປັນຄົນຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກເດີນໜ້າຕໍ່ໄປໄດ້. ສະນັ້ນ, ໃຫ້ຮັບຟັງເຂົາຄືທີ່ເຂົາຄອຍຮັບຟັງເຈົ້າສະເໝີມາ.
4. ກ່າວຊື່ນຊົມ.
ທຸກໆເທື່ອທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານເຮັດຜົນງານອອກມາໄດ້ດີໃຫ້ກ່າວຊື່ນຊົມ, ຍິນດີ, ຍ້ອງຍໍ ເພື່ອສ້າງກຳລັງໃຈໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບເຂົາ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ພະນັກງານທີ່ທຸ່ມເທແຮງກາຍ ແລະ ແຮງໃຈໄປກັບງານນັ້ນບໍ່ເສຍລ້າ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍເຈົ້າກໍ່ເບິ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນຕົວເຂົາຢູ່.
5. ຢ່າດ່ວນຕັດສິນໃຈ.
ໃນບາງຄັ້ງທີ່ພະນັກງານຂອງທ່ານເກີດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ນອກເໜືອ ຫຼື ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ທ່ານມອບໝາຍໄປຢ່າຟ້າວໄປກະໂວກກະເວກ, ໂວຍວາຍທີ່ເຂົາບໍ່ຟັງຄຳສັ່ງ, ໃຫ້ລອງຖາມເຫດຜົນກ່ອນວ່າເປັນຫຍັງເຖິງຕັດສິນໃຈແບບນັ້ນ, ແລ້ວລອງພິຈາລະນາໃນມູມກັບກັນຖ້າທ່ານຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການດຽວກັບເຂົາທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ? ບາງທີກໍ່ອາດຈະເຮັດຄືກັນກໍ່ໄດ້ແມ່ນບໍ່? ຖ້າວ່າຜົນການກະທຳຂອງພະນັກງານທ່ານມັນບໍ່ໄດ້ກໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຍັງຫຼາຍກໍ່ຢ່າຖືເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະ ສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີກຳລັງໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກອັນຕໍ່ໄປໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ເມື່ອໄດ້ຮູ້ເຄັດລັບການບໍລິຫານຄົນກັນໄປແລ້ວຈັ່ງໃດກໍ່ລອງນຳໄປໃຊ້ກັນເບິ່ງເດີເພື່ອວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດໃນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງທ່ານກັບພະນັກງານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ ເພາະຢ່າງໃດກໍ່ຍັງຮ່ວມງານກັນຢູ່ເຈົ້າກໍ່ຄົງຢາກໃຫ້ມີບັນຍາກາດດີໆຢູ່ໃນບໍລິສັດແມ່ນບໍ່?.

%d bloggers like this: