ປີຜ່ານມາລັດແກ້ໄຂລົດນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ 11 ພັນກວ່າຄັນ

ໃນປີ 2017 ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແກ້ໄຂບັນການນຳເຂົ້າລົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 11,030 ຄັນ, ໃນນີ້: ລົດໃຫຍ່ 4,449 ຄັນ, ລົດຈັກ 6,581 ຄັນ. ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ ຈຳນວນ 177.7 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ຄ່າພາສີ-ອາກອນຈຳນວນ 168.8 ຕື້ກີບ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ 8.9 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນບຸດ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງ ປະຊຸມແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ໃນຄັ້ງວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການແກ້ໄຂລົດນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມແຈ້ງການລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 142/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017 ສະຫຼຸບໄດ້ຄື: ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 11,030 ຄັນ, ໃນນີ້: ລົດໃຫຍ່ 4,449 ຄັນ, ລົດຈັກ 6,581 ຄັນ. ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ ຈຳນວນ 177.7 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ຄ່າພາສີ-ອາກອນຈຳນວນ 168.8 ຕື້ກີບ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ 8.9 ຕື້ກີບ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທັນ ຕາມກຳນົດເວລາ ແມ່ນຫັນມາແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ສຳນັກງານອົງການ ກໍ່ຍັງມີລົດນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕົກ ຄ້າງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່ທີ່ຕິດປ້າຍສີຟ້າ. ຕໍບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກົມພາສີເຫັນວ່າ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເພາະຖ້າສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ກໍ່ຈະເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການລັກລອບນຳເຂົ້າພາຫະນະ ແລະ ແກ້ໄຂບໍ່ສິ້ນສຸດ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 142/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2017 ເລື່ອງການແກ້ໄຂການນຳເຂົ້າລົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຂອບ ເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ:
1, ໃຫ້ກະຊວງການເງິນສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ລົງເລິກກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂລົດ ນຳເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 5,639 ຄັນໃຫ້ສຳເລັດ.
-ສຳລັບລົດທີ່ມີການລັກລອບຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລ້ວນຳເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍຢູ່ລາວ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ຖ້າກວດເຫັນແມ່ນໃຫ້ຢຶດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລ້ວນຳສົ່ງກັບຄືນປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ມີການມອບ-ຮັບເປັນທາງການຄັກແນ່.
2, ສຳລັບການນຳເຂົ້າລົດທີ່ມີການປ້ອມແປງເອກະສານ ແມ່ນໃຫ້ຢຶດເປັນຂອງລັດ ແລະ ໃຫ້ດຳ ເນີນມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບຫຼັກການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າບໍລິສັດໃດ ຫາກກະທຳຜິດ ກໍ່ໃຫ້ ຖອນໃບຖະບານວິສາຫະກິດ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.
3, ເຫັນດີໃຫ້ກະຊວງການເງິນແຕ່ງຕັ້ງ 2 ໜ່ວຍງານ ເພື່ອດຳເນີນການແກ້ໄຂລົດນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຄື: ໜ່ວຍງານກວດກາ ແລະ ໜ່ວຍເກັບກູ້.
4, ສໍາລັບລົດ ທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1943/ຫສນຍ.ກສສ, ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ 2016. ເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: “ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂ ບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂາດຕົວ, ບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ພາຫະນະອັນໃດ ທີ່ທາງຄະນະກໍາມະການຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີຕີລາຄາແລ້ວ ກ່ອນວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລາຄາກາງ ທີ່ກໍານົດໃນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 2320/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2003 ຂອງກະຊວງການເງິນ, ສ່ວນພາຫະນະອັນໃດ ທີ່ແຈ້ງຫຼັງວັນທີ 31 ທັນວາ 2015 ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລາຄາຊື້-ຂາຍຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການປັບໃໝ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າເຈົ້າຂອງພາຫະນະ ບໍ່ຍິນຍອມ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນການຮິບມາເປັນຂອງລັດ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ.”
5, ສໍາລັບລົດນໍາເຂົ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທດທີ 3 ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 (ດ່ານພາສີສາງທ່ານາແລ້ງ) ຈໍານວນ 1,947 ຄັນ, ລົດທີ່ນໍາເຂົ້າກາຍກໍານົດ 04 ເດືອນ ຈໍານວນ 435 ຄັນ ແມ່ນເຊີນເອົາບໍລິສັດ ມາກ່າວເຕືອນກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ກໍານົດເວລາ ປະຕິບັດຕື່ມ ແລະ ຖ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃຫ້ຢຶດເປັນຂອງລັດ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຖ້າບໍ່ນໍາອອກໄປຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ຄົບ 04 ເດືອນ ຄືກັບກໍລະນີຂ້າງເທິງ ກໍໃຫ້ຢຶດເປັນຂອງລັດ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍໃຫ້ດໍາເນີນການກວດກາຄືນຄັກແນ່ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນການນໍາເຂົ້າລົດ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປປະເທດທີ 3 ແລະ ເຊີນຜູ້ປະກອບ ການມາລຸໂລ່ງຄັກແນ່.
6, ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກວດກາຄືນສະພາບການອອກປ້າຍລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ຂະແໜງ ການຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະບານ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາຄືນບັນດານິຕິກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງປ້າຍ ແລະ ອອກທະບຽນລົດ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
7, ໃຫ້ມີມາດຕະການດ້ານວິໄນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ເຮັດຜິດກົດໝາຍ ແລະ ພະນັກງານລັດ ທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການນໍາເຂົ້າລົດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂພາຫະນະນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອອກຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີ່ມ ສະບັບເລກທີ 2269/ກງ, ລົງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2017 ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂພາຫະນະນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕື່ມອີກ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ຫາ 30 ກັນຍາ 2017.
ທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນບຸດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການນຳເຂົ້າພາຫະນະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກົມພາສີໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າບັນດາພາຫະນະ ເຊິ່ງສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ອັນດັບຕົ້ນ, ແຕ່ສະພາບການລັກລອບນຳເຂົ້າພາຫະນະກໍຍັງມີແຜ່ຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ: ການນຳເຂົ້າລົດທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ (ບ53) ປັດຈຸບັນລົດທີ່ນຳເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຕົກຄ້າງໃນບັນຊີ ບໍ່ນຳອອກຄືນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄັນ , ສາຍເຫດໜຶ່ງກໍ່ອາດເກີດຈາກລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກການຄຸ້ມຄອງລົດດັ່ງກ່າວ ຂອງບັນດາດ່ານພາສີ ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອມຈອດກັນ, ອີກສາຍເຫດໜຶ່ງ ແມ່ນຍ້ອນມີຜູ້ສວຍໃຊ້ໂອກາດນຳເຂົ້າມາແລ້ວຂາຍ ທົ່ວໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກົມພາສີ ໄດ້ມີມາດຕະການຄື: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ ບ53 ຢູ່ບັນດາດ່ານ; ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ການນຳພາຫະ ນະທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາເອກະສາລົດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຜູ້ຂັບຂີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະ ກອບເອກະສານໃບຄ້ຳປະກັນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມຊອກຫາ ໃນເວລາບໍ່ນຳລົດອອກຄືນ.

%d bloggers like this: