ເສດຖະກິດໂລກປີໜ້າມີທ່າອ່ຽງເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄອເອັມເອັຟ ບອກວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກອາດຈະເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນໃນປີໜ້າ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງເກາະຕິດຢູ່.
ທ່ານ ນາງ ຄຣິດຕິນ ລາກາດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນການເງິນສາກົນຫຼື ໄອເອັມເອັ​ຟ ໃຫ້ສໍາພາດລະຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສິງກະໂປ ວ່າ: ໃນຂະນະນີ້ປະມານ 75% ຂອງເສດຖະກິດໂລກກໍາລັງເຕີບໂຕຂຶ້ນ ເຊິ່ງປັດໄຈສະໜັບສະໜູນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຄ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມາຈາກການລົງທຶນນໍາຫຼັງຈາກທີ່ຫຼ້າຊ້າມາຫຼາຍປີ.
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄອເອັມເອັຟ ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ: ເສດຖະກິດໂລກກໍາລັງແຂງແກ່ນມີການຟື້ນຕົວເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ອາດຈະເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນປີ 2018.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະຖານະການເສດຖະກິດໃນ 40 ປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນກະແສການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ.
ນອກຈາກຈາກນີ້​, ໄອເອັມເອັຟ ຍັງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມກັງວົນອື່ນໆທີ່ເປັນ ຄວາມສ່ຽງເກາະຕິດເສດຖະກິດໂລກຢູ່ລວມເຖິງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນລະດັບສູງ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ, ບັນຫາທາງການເມືອງ ແລະ ປະຊາກອນ.
ຄວາມເຄື່ອນໄຫວເກີດຂຶ້ນຫຼັງ ໄອເອັມເອັຟ ຫາກໍ່ປັບເພີ່ມຕົວເລກຄາດຄະເນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໂລກມາຢູ່ທີ່ 3.6% ໃນປີນີ້ ແລະ 3.7% ໃນປີໜ້າໂດຍຄາດຄະເນເຖິງການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນກຸ່ມ ເອີໂຣໂຊນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຕະຫຼາດຈະເລີນໃໝ່ໃນອາຊີ, ຕະຫຼາດຈະເລີນໃໝ່ໃນ ເອີຣົບ ແລະ ຣັດເຊຍ.

%d bloggers like this: