ເດືອນພະຈິກນີ້ ລັດຖະບານເລັ່ງຈັດສັນໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ 3 ພັນຄົນໃຫ້ສຳເລັດ

ໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດ10 ວຽກຈຸດສຸມທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ອັນສຳຄັນກໍແມ່ນດຳເນີນການແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 7 ຂໍ້ ແລະ ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຜົນການກວດກາຕາມຜົນຂອງການກວດສອບ 8 ຂໍ້ ທີ່ອົງການກວດກາລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການຈັດສັນໂຄຕາລັດຖະກອນໃນປີ 2018 ທີ່ສະພາຮັບຮອງໃນຈຳນວນ 3,000 ຕໍາແໜ່ງ ໃຫ້ໄປຕາມບຸລິມະສິດທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນຕຸລາ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນຳວຽກງານຈຸດສຸມໃນເດືອນພະຈິກທີ່ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ຕໍ່ດັ່ງນີ້: ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນຕາມການສະເໜີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສູ້ຊົນບັນລຸຄາດໝາຍດ້ານລາຍຮັບ (ລາຍຮັບຈາກສວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ກອງທຶນ ແລະ ການຄ້າງຊຳລະຕ່າງໆ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ) ໂດຍມອບໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງ ການກວດຄືນ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເກັບກູ້ລາຍຮັບ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ແລະ ອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ.

ຈັດສັນໂຄຕາລັດຖະກອນໃນປີ 2018 ທີ່ສະພາຮັບຮອງ ໃນຈຳນວນ 3, 000 ຕໍາແໜ່ງ ໃຫ້ໄປຕາມບຸລິມະສິດທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ ໂດຍໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະສິກຳ ຢູ່ບັນດາເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຈຳເປັນແທ້ ມີຕໍ່າແໜ່ງງານທີ່ຊັນເຈນ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຕໍາແໜ່ງງານກໍານົດດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ.

ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນການປະຕິບັດວຽກຈຸດສູມຂອງຕົນ ໃນເດືອນ 11 ແລະ 12 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຖ້າຖືເບົາ, ບໍ່ເຮັດອີ່ຫຼື ແທນທີ່ພວກເຮົາຈະບັນລຸ ຫຼື ຢັບໃກ້ທີ່ສຸດຕໍ່ຄາດໝາຍຂອງແຜນການປີ, ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຕົວເລກຄາດຄະເນໝົດປີ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ແທ້ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສຸມໃສ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນເດືອນ 11 ແລະ 12 ຢ່າງຄົບໜ້າຄົບຕາ.

%d bloggers like this: