ກວດສອບ ພົບເຫັນ ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ອີກຫຼາຍບັນຫາ ແຕ່ແກ້ໄຂໄດ້ໜ້ອຍ, ຊັກຊ້າ ຍ້ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ເດັດຂາດ

104

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຜົນສໍາເລັດ ການພິຈາລະນາວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍ ປີ 2024 ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2023 ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 114/ສພຊ,ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2024 ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX. ຄັ້ງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2024 ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງບາງຕອນວ່າ: ຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ປະຈໍາປີ 2023. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ຕໍ່ບັນດາທ່ານ ດັ່ງນີ້:
1). ກອງປະຊຸມໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ດ້ວຍຄວາມຫ້າວຫັນ, ເຖິງວ່າໄດ້ດຳເນີນ ການກວດສອບພຽງແຕ່ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ;
2). ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ກວດສອບເຫັນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເພີ່ມ, ໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ບັນຫາອື່ນ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕ່ແກ້ໄຂໄດ້ໜ້ອຍ, ຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວ, ສາເຫດ ຍ້ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ເດັດຂາດ, ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ຍັງຖືເບົາ, ການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ທັນກົມກຽວ, ການຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ;
3). ຜົນການກວດສອບ ເຫັນວ່າຍັງມີລັກສະນະຊໍ້າເຮື້ອ ໂດຍສະເພາະ ການລະເມີດກົດໝາຍ, ວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ມີມູນຄ່າສູງ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການບໍລິຫານລັດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ຮ່ວມກັນ ວິເຄາະ-ວິໄຈ ບັນຫາທີ່ສະສົມ ເປັນອັນລະອຽດ ອັນໃດສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກັບກູ້ຄືນໄດ້ ຫຼື ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ເພື່ອລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂ;4). ກອງປະຊຸມເນັ້ນໜັກ ໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດສອບ ເປັນເຈົ້າການ ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ຢ່າງເດັດຂາດ, ຖືເອົາການແກ້ໄຂການກວດສອບເປັນເງື່ອນໄຂໃນການປະເມີນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ, ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ;
5). ກອງປະຊຸມ ຊົມເຊີຍ ກະຊວງການເງິນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ພ້ອມທັງ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານອື່ນ;
6). ກອງປະຊຸມສະເໜີໃຫ້ມີມາດຕະການ ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກວດສອບ ທີ່ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື, ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານກວດສອບແຫ່ງລັດ.
ນອກຈາກການລາຍງານຂອງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດແລ້ວ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.