ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ

28

ພາຍຫຼັງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຂໍ້ຊັກຖາມ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຄາດແຄນແຮງງານ ຢູ່ພາຍໃນຂອງບັນຫາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ທີ່ລັ່ງໄຫຼໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2024 ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວວ່າ: ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ ພວກເຮົາມາເບິ່ງໃນແງ່ຂອງຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງແຮງງານ, ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນບົດລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງໝົດ 133.996 ຫົວໜ່ວຍ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ 126.225 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 6.565 ຫົວໜ່ວຍ, ກາງ 938 ຫົວໜ່ວຍ, ໃຫຍ່ 268 ຫົວໜ່ວຍ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມາຮອດປະຈຸບັນມີ 13 ເຂດ.

ຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນລະຫວ່າງທ້າຍປີ 2023ຫາຕົ້ນປີ 2024 ຈໍານວນ 36.269 ຄົນ ( ຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າ).

ໃນການແກ້ໄຂຕົວຈິງທ່ານນາຍົກ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະດຸນດ່ຽງແຮງງານຊຶ່ງປະກອບມີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ຂອງ 18 ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ 41 ເມືອງ, ມີ 48 ວິສາຫະກິດຈັດຫາງານ ແລະ ສະມາຄົມຈັດຫາງານ, ເພື່ອເປັນໃຈກາງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດສະໜອງແຮງງານ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕະຫຼາດນັດແຮງງານທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປະກາດຮັບສະໝັກແຮງງານດ້ວຍຕົນເອງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກເຂົ້າສູ່ການສະໝັກງານຜ່ານລະບົບອອນລາຍເຊັ່ນ: www.lmi.gov.la, Tik Tok, Facebook, IG, ສາມາດຈັດຫາແຮງງານເຂົ້າສູ່ຕຳແໜ່ງງານຕົວຈິງໄດ້ 13.009 ຄົນ(ຍິງ 4.263 ຄົນ, ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 6.714 ຄົນ).

+ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ມີລະບຽບການໃນການສົ່ງອອກແຮງງານລາວເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍເລີ່ມຈາກການມີສັນຍາຮ່ວມມືກັບປະເທດຮັບ, ມີກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະບວນການ, ຂັ້ນຕອນ ໃນການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງຮັດກຸມ ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນ ຢູ່ປະເທດທີ່ມີແຮງງານລາວເຮັດວຽກຢູ່ ໃຫ້ການຕິດຕາມ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ພ້ອມທັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ໄປປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ນອກນັ້ນ ໃນຂອບຮ່ວມມືອາຊຽນ ໄດ້ມີຖະແຫຼງການອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການໂອນສິດຜົນປະໂຫຍດປະກັນສັງຄົມຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໃນອາຊຽນ ຊຶ່ງຖືກຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 40 ແລະ 41 ປີ 2022 ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ໃນບັນດາປະເທດ CLMTV ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໂດຍໄວ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີແຮງງານລາວອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດຫມາຍ 212.795 ຄົນ ແລະ ແຮງງານທີ່ໄປແບບຜິດກົດໝາຍຈຳນວນ 203.161 ຄົນ; ສັງລວມເງິນ ທີ່ແຮງງານສົ່ງກັບຄືນປະເທດປະມານ 52.110.961 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ເດືອນ ຄູນ12 ເດືອນ ເທົ່າກັບ 625.331.532 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ.