6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,7% ເກີນດຸນການຄ້າ 331ລ້ານໂດລາ

153

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 4,7%, GDP ຄາດຄະເນ ຈະບັນລຸ 148.043 ຕື້ກີບ; ການສົ່ງອອກ 4,7ຕື້ໂດລາ, ນຳເຂົ້າ 4,4ຕື້ໂດລາ ເກີນດຸນ 331 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ຖ້າບໍ່ລວມການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຈະຂາດດຸນ 451 ລ້ານໂດລາ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງິນຕາ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024 ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ໂດຍລວມເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນສາມາດບັນລຸໄດ້ ໃນລະດັບ 4,7%ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມມະຕິສະພາກຳນົດ. (ມະຕິສະພາໝົດປີໃຫ້ບັນລຸ 4,5%). GDP ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ຈະບັນລຸ 148.043 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50,4% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 293.786 ຕື້ກີບ).

ການສົ່ງອອກ 4,7ຕື້ໂດລາ, ນຳເຂົ້າ 4,4ຕື້ໂດລາ ເກີນດຸນ 331 ລ້ານໂດລາ ແຕ່ຖ້າບໍ່ລວມການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຈະຂາດດຸນ 451 ລ້ານໂດລາ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໂດຍສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ຕາມມະຕິ19/ກມສພ, ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຄະນະສະເພາະກິດ ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂແຕ່ລະວຽກຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີການລົງຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳບັນຊາຢູ່ບັນດາກະຊວງ-ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ມີກົນໄກສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນ ເປັນປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ຮັກສາໄດ້ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມຶອງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພື້ນຖານ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນຶ່ອງ