ຢາກໃຫ້ມີການກວດກາ ແລະ ຮັດກຸມຕື່ມດ້ານວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

8

ປີ 2024 ນີ້ ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ຈັດຂຶ້ນລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ບັນດາແຂວງ-ເມືອງຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນຕະຫຼອດປີ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໂດຍລວມແລ້ວໄລຍະລະດູຝົນບັນຍາກາດການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງຽບເຫງົາໂດຍສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງແດນ. ພ້ອມດຽວກັນ, ຜູ້ປະກອບການບາງຄົນຢາກໃຫ້ພາກລັດມີ ຄວາມເຂັ້ມງວດການກາໃນການບໍລິການຕື່ມ.

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ສຸດໃຈ ທ່ອງທ່ຽວ ເວົ້າວ່າ: ພາບລວມການທ່ອງທ່ຽວໄລຍະນີ້ບໍ່ຄຶກຄື້ນປານໃດ ເພາະມັນກໍເປັນລະດູຝົນ ແຂກມາໃຊ້ບໍລິການມີບໍ່ຫຼາຍ.

ຂະນະທີ່ຜູ້ປະກອບການອີກບໍລິສັດໜຶ່ງ ເວົ້າວ່າ: ໂດຍລວມແລ້ວ ເດືອນ 4-9 ຂອງທຸກປີມີແຂກມາທ່ອງທ່ຽວໜ້ອຍ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນ ແຕ່ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາກໍມີຄວາມພະຍາຍາມຈະຊອກຫາລູກຄ້າປະເພດໃດເພື່ອສາມາດມາທ່ຽວໄດ້ໃນໄລຍະນີ້. ສໍາລັບຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ກັບ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວເຮົາຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຍັງບໍ່ເປັນລະບົບລະບຽບປານໃດ ເຊັ່ນວ່າ: ການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ເຫັນມີທົວລົດບັສ ຫຼື ທົວລົດຕູ້ ເຊິ່ງຜູ້ປະກອບການ ຕັດຕົ້ນທຶນລົງໃນການບໍລິການແບບບໍ່ມີພະນັກ ງານນໍາທ່ຽວ ຫຼື ມີກໍຈັດໃສ່ແຕ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາເທົ່ານັ້ນ; ປ່ອຍໃຫ້ເປີດຮ້ານຄ້າ ສຳລັບຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວທົວ 0 ຫລຽນ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍຮ້ານພໍສົມຄວນ ສິນຄ້າແພງເກີນຄວນ ມີທັງສິນຄ້າໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຕະຫຼອດຮອດການແກະສະຫລັກງາຊ້າງ, ເຂົາງົວກະທິງ, ດູກສັດປ່າ…ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ເຊິ່ງອາດນໍາມາໃຫ້ເສຍພາບຫຼັກຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດມີການສວຍໂອກາດຂອງຜູ້ປະກອບການບາງເຈົ້າ ທີ່ພາກລັດຄວນກວດກາຄືນຕື່ມ.