ຈົ່ງພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

44

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2024 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມລາວ ຈົ່ງຢຸດເຊົາການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ ແລະ ຈູດສິ່ງເສດເຫຼືອແບບຊະຊາຍ ແລ້ວຫັນມາປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ ຜູ້ລະ 1 ຕົ້ນ.
ສານຂອງພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2024 ມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້: ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາຂອງທຸກໆປີ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ຈັດພິທິສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໃນປີນີ້ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແມ່ນຄົບຮອບ 51 ປີ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 25 ປີ ແລະ ມີຄໍາຂວັນ “ ຮ່ວມກັນຢຸດທໍາລາຍປ່າໄມ້, ຈູດປ່າແບບຊະຊາຍ ເພື່ອຟື້ນຟູດິນ, ຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ”.

ພວກເຮົາ ຖືເອົາການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ ເປັນການປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຖະນຸຖະໜອມໂລກຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ໃຫ້ຖືກທຳລາຍ ເພື່ອຮັກສາລະບົບນິເວດ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ, ພ້ອມນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ.
ປັດຈຸບັນນີ້, ບັນຫາການບຸກລຸກທໍາລາຍປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າແບບຊະຊາຍ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າຢູ່ປະເທດພວກເຮົາ ກຳລັງເປັນຂະບວນແຜ່ລາມ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງພ້ອມພຽງກັນ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນດີແລ້ວວ່າ, ປັດຈຸບັນນີ້ ພື້ນທີ່ດິນຂອງໂລກຫຼາຍກວ່າ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນຖືກເສື່ອມໂຊມ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຊາກອນຈຳນວນ 3,2 ຕື້ຄົນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກາຍເປັນທະເລຊາຍ ແລະ ຄາດວ່າຫຼາຍກວ່າ 3 ສ່ວນ 4 ຂອງປະຊາກອນໂລກ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນປີ 2050 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມລັດພາຄີ ຄັ້ງທີ 15 ຂອງສົນທິສັນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ບັນດາປະເທດພາຄີ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາການເສື່ອມໂຊມຂອງດິນ ໃຫ້ໄດ້ 1 ພັນລ້ານເຮັກຕາ ພາຍໃນປີ 2030.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຟື້ນຟູດິນ ແລະ ລະບົບນິເວດໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ທົນທານ ເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງໜ້າໂລກນີ້ບໍ່ໃຫ້ສູນພັນໃນອະນາຄົດ. ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັບປະຊາຄົມໂລກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍເລີ່ມຈາກການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງຫຼາຍສົນທິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆຫຼາຍສະບັບ ໂດຍສະເພາະ: ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເລກທີ 11/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2023 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກທໍາລາຍປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ແນໃສ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນການຈັບຈອງ, ຊື້ – ຂາຍທີ່ດິນປ່າໄມ້, ການຖາງປ່າ, ການຈຸດປ່າທີ່ແຜ່ລາມເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິຢ່າງສິ້ນເຊີງ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ນໆ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ປະເທດຊາດ, ຮັບປະກັນ ຄວາມສົມສ່ວນ ລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ກັບ ການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດໃນປີນີ້, ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ຫັນປ່ຽນພຶດຕິກໍາຈາກການທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ມາເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ນະໂອກາດນີ້, ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ ທັງເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງຄໍາຂວັນປີນີ້ ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມລາວ ຈົ່ງຢຸດເຊົາການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ ແລະ ຈູດສິ່ງເສດເຫຼືອແບບຊະຊາຍ ແລ້ວຫັນມາປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ ຜູ້ລະ 1 ຕົ້ນ, ບົວລະບັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກໄປແລ້ວໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່, ພ້ອມທັງເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອຕາມ 3 ຫຼັກການ ຄື:
1). ຫຼຸດປະລິມານການນຳໃຊ້.
2). ນຳເອົາສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ແລ້ວກັບມາໃຊ້ຄືນ.
3). ນໍາເອົາໄປຜະລິດຄືນໃໝ່, ໄປພ້ອມໆກັບອະນາໄມຕົວເມືອງ ເພື່ອສ້າງປະເທດລາວໃຫ້ຂຽວສະອາດງາມຕາ.