ລາຄາຄຳຟິວເຈີ ປັບຂຶ້ນແຮງ 22 ໂດລາ

17

ລາຄາຄຳຟິວເຈີ ຕະຫຼາດໂຄແມັກ ສົ່ງມອບເດືອນມິຖຸນາ ປິດຕະຫຼາດວັນອັງຄານ ທີ 28 ພຶດສະພາ ປັບຂຶ້ນ 22 ໂດລາ ປິດທີ່2.356,50ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ອອນ.ໂດຍໄດ້ປັດໄຈບວກຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນໂດລາ ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມໜ້າດຶງດູດຂອງຄຳ ເຮັດໃຫ້ສັນຍາມີລາຄາຖືກລົງສຳລັບຜູ້ຖືຄອງເງິນສະກຸນອື່ນ.

ນອກຈາກນີ້ ລາຄາຄຳຍັງໄດ້ແຮງໜູນຈາກການທີ່ນັກລົງທຶນ ສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້ເກງກຳໄລ ຫຼັງລາຄາລົງຢ່າງໜັກເມື່ອອາທິດຜ່ານມາ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນທີ່ວ່າ ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ຫລື ເຟດ  ຈະຍັງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໃນລະດັບສູງດົນນານກວ່າທີ່ຄິດ ຫຼັງເຟດເປີດເຜີຍລາຍງານການປະຊຸມນະໂຍບາຍການເງິນປະຈຳວັນທີ 30 ເມສາຫາ 1 ພຶດສະພາ ແລະ ສະຫະລັດເປີດເຜີຍຕົວເລກພາກການຜະລິດ ແລະ ພາກການບໍລິການ ລວມທັງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

FedWatch Tool ຂອງ CME Group ບົງຊີ້ວ່າ ນັກລົງທຶນຄາດການວ່າ ເຟດຈະປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພຽງຄັ້ງດຽວໃນປີນີ້ ໂດຍຈະເກິີດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ ຈາກເດີມທີ່ຄາດໄວ້ໃນເດືອນກັນຍາ.

ຕະຫຼາດຍັງຕິດຕາມລາຄາການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການບໍລິໂພກສ່ວນບຸກຄົນ(PCE) ທີ່ຈະມີການເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ເພື່ອຫາສັນຍານບົງຊີ້ກຳນົດເວລາ ໃນການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລັດ.