ອຄ ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ

33

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະປະສານງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ 5 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ກະຊວງ ອຄ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຄ; ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ – ທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີໄດ້ມີການລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າການປັບປຸງອອກໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕາມຄໍາສັ່ງ 03/ນຍ; ການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການທີ່ເຫັນວ່າ ຍັງເປັນຂັ້ນຂອດໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນຂອງຂະແໜງການຕົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ພາບລວມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ປັດຈຸບັນ ມີທ່າກ້າວທີ່ດີຂຶ້ນຖ້າທຽບໃສ່ກັບເມື່ອກ່ອນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການມອບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນ.

ກ່ອນປິດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າມີບາງຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ ເພື່ອສາມາດບຸກທະລຸດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນໃນເທື່ອລະກ້າວດັ່ງນີ້:


ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານໃຫ້ຊ່ວຍຊີ້ນໍາ ຫຼື ອອກເປັນຄໍາສັ່ງ ຫຼື ແຈ້ງການໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໃຫ້ມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ. ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ລົງທຶນທີ່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດນໍາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກິດຈະການທີ່ນອນໃນບັນຊີຄວບຄຸມ, ກິດຈະການທົ່ວໄປ ລວມທັງການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ. ພາຍຫຼັງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ຈຶ່ງໄປຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
ໃຫ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນບັນດາກິດຈະການ ໂດຍໃຫ້ມີການກໍານົດແຜນວຽກ ແລະ ກໍານົດເວລາທີ່ຊັດເຈນແລ້ວສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ກອງເລຂາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການລາຍງານລັດຖະບານເປັນແຕ່ໄລຍະ.
ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນ ບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງການຕົນ ວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງແນວໃດ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ສະເໜີບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ອັບເດດຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການຕົນທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດລົງໃນເວັບໄຊ ຖານຂໍ້ມູນດ້ານລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ( WWW.bned.moic.gov.la ) ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນປະຕູສູ່ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ.