ໄຕມາດ 1 ເສດຖະກິດສິງກະໂປ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,7%

19

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂອງສິງກະໂປ ລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດເສດຖະກິດປະຈຳໄຕມາດ ຊຶ່ງລະບຸວ່າ ເສດຖະກິດສິງກະໂປ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,7% ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີນີ້ ເມື່ອທຽບເປັນປີຕໍ່ປີ ແລະ ສູງກວ່າການຂະຫຍາຍຕົວ 2,2% ໃນໄຕມາດກ່ອນໜ້າ.

ການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີນີ້ ມີແຮງຊຸກຍູ້ຫຼັກຈາກພາກການເງິນ, ປະກັນໄພ, ການຂົນສົ່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂາຍສົ່ງ ລວມເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນ ທີ່ດີກວ່າການຄາດຄະເນ ຊຶ່ງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງເສດຖະກິດພາຍນອກທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສິງກະໂປ ໂດຍອຸດສາຫະກຳພາກບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ3,9%.

ຫຼາຍນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນຂອງຈີນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມການລົງທຶນທາງການຜະລິດ, ຂະຫຍາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ສ່ວນທິດທາງການເຕີບໂຕຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ພັດທະນາດີຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນດ້ານຄວາມແຂງແກ່ງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ນຳໂດຍປັນຍາປະດິດ.

ຫາກພິຈາລະນາຈາກທ່າອ່ຽງຂ້າງເທິງ ພາກການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າຂອງສິງກະໂປຈະຂະ ຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້ ແລະ ພາກການບິນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການຟື້ນຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການ.

ກະຊວງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ສິງກະໂປ ຍັງຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສິງກະໂປໃນປີນີ້ໄວ້ທີ່ 1-3% ຕາມສະພາບການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາຍນອກ.