ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຽມສອບເສັງພາກຮຽນ ll ສາຍສາມັນສຶກສາ

23

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ນວ ) ກະກຽມສອບເສັງພາກຮຽນ II ຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ ປ 5, ມ 4 ແລະ ມ 7 ປະຈໍາສົກຮຽນ 2023 – 2024; ໃນນີ້ ສໍາລັບ ປ 5 ສອບເສັງໃນວັນທີ 28 – 29 ພຶດສະພາ, ມ 4 ສອບເສັງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 13 ມິຖຸນາ 2024 ແລະ ຊັ້ນ ມ 7 ຈະສອບເສັງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21 ມິຖຸນາ 2024.
ທ່ານ ສົມພອນ ສອນດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ນວ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທົ່ວ ນວ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ 581 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 197 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນລັດ 384 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນທີ່ມີຊັ້ນ ປ 5 ມີ 548 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 15.869 ຄົນ ( ຍິງ 7.807 ຄົນ ).

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທັງໝົດ 197 ແຫ່ງ; ໃນນີ້ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 90 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນລັດ 106 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນທີ່ມີຊັ້ນ ມ 4 ມີ 175 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນ ມ 4 ທັງໝົດ 12.391 ຄົນ ( ຍິງ 6.294 ຄົນ ) ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຊັ້ນ ມ 7 ມີ 114 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນ ມ 7 ທັງໝົດ 9.427 ຄົນ ( ຍິງ 4.863 ຄົນ ).
ທ່ານ ສົມພອນ ສອນດາລາ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສຳລັບການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ 1 – ປ 4 ສອບເສັງໃນວັນທີ 13 – 17 ພຶດສະພາ; ຂັ້ນ ປ 5 ສອບເສັງໃນວັນທີ 28 – 29 ພຶດສະພາ 2024 ສອບເສັງໃນ 4 ວິຊາ ຄື: ວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດເປັນ 59 ສູນສອບເສັງ ຈຳນວນນັກສອບເສັງທັງໝົດ 15.869 ຄົນ ( ຍິງ 7.807 ຄົນ ), ຫ້ອງສອບເສັງ 618 ຫ້ອງ, ສະເລ່ຍຈຳນວນນັກສອບເສັງຫ້ອງລະ 25 – 30 ຄົນ, ແຕ່ລະຫ້ອງນັ່ງໂຕະລະ 1 ຄົນ, ມີກຳມະການຍາມຫ້ອງທັງໝົດ 1.245 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ.


ຊັ້ນ ມ 1 – ມ 3 ແລະ ມ 5 – ມ 6 ສອບເສັງໃນວັນທີ 20 – 24 ພຶດສະພາ; ຊັ້ນ ມ 4 ຈະສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 13 ມິຖຸນາ 2024 ສອບເສັງໃນ 5 ວິຊາ ຄື: ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ຈັດເປັນ 32 ສູນສອບເສັງ ຈໍານວນນັກສອບເສັງທັງໝົດ 12.391 ຄົນ ( ຍິງ 6.294 ຄົນ ), ຫ້ອງສອບເສັງ 582 ຫ້ອງ, ສະເລ່ຍຈຳນວນນັກສອບເສັງຫ້ອງລະ 20 – 25 ຄົນ, ແຕ່ລະຫ້ອງນັ່ງໂຕະລະ 1 ຄົນ, ກຳມະການຍາມຫ້ອງທັງໝົດ 1.406 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ.

ຊັ້ນ ມ 7 ຈະສອບເສັງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 21/6/2024 ສອບເສັງໃນ 5 ວິຊາ ຄື: ຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ – ວັນນະຄະດີ, ກຸ່ມວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ( ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ, ຊີວະສາດ ), ກຸ່ມວິທະຍາສາດສັງຄົມ ( ພູມສາດ, ປະຫວັດສາດ, ສຶກສາພົນລະເມືອງ ) ແລະ ພາສາອັງກິດ ຈັດເປັນ 22 ສູນສອບເສັງ ຈໍານວນນັກສອບເສັງທັງໝົດ 9.427 ຄົນ ( ຍິງ 4.863 ຄົນ ), ຫ້ອງສອບເສັງ 455 ຫ້ອງ, ສະເລ່ຍຫ້ອງລະ 22 – 23 ຄົນ, ແຕ່ລະຫ້ອງນັ່ງໂຕະລະ 1 ຄົນ, ກໍາມະການຍາມຫ້ອງທັງໝົດ 1.231 ຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ.