ອິນວີເດຍ ມີກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 600%

30

ບໍລິສັດ ອິນວີເດຍ(Nvidia) ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ປີ2024 ມີກຳໄລສຸດທິເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ628% ແລະ ລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ268%. ລາຍໄດ້ຫຼັກມາຈາກດາຕາເຊັນເຕີເພີ່ມຂຶ້ນ427% ສະທ້ອນເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການຊິບ AIໃນດາຕ້າທີ່ມາແຮງ.

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄຕມາດ 1 ປີນີ້ຂອງບໍລິສັດ ອິນວີເດຍ ຜູ້ຜະລິດຊິບປະມວນຜົນກຣາຟຟິກ ຍັງຄົງເຂັ້ມແຂງ ໂດລາຍໄດ້ຂອງອິນວີເດຍເພີ່ມຂຶ້ນ3 ເທົ່າເປັນ26ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີກຳໄລຢູ່ທີ່6,12ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຮຸ້ນ ເຊິ່ງສູງກວ່າທີ່ນັກວິເຄະເຄີຍຄາດຄະເນລາຍໄດ້ໄວ້ທີ່24,7ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກຳລັງສຸດທິ5,65ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຮຸ້ນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຊິບ AI ທີ່ອິນວີເດຍຜະລິດນັ້ນເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

ດ້ວຍຜົນປະກອບທຸລະກິດທີ່ມີກຳໄລສຸດທິເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ628% ແລະ ລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ268% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດພຸ່ງຂຶ້ນສູງສຸດ7,8% ໃນການຊື້ຂາຍ ໃນວັນພຸດທີ 22 ພຶດສະພາ ຈົນລາຄາຮຸ້ນຂຶ້ນໄປສູ່1.000ໂດລາສະຫະລັດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາຍອດຂາຍຂອງ  Nvidia ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ເນື່ອຈາກບໍລິສັດຢ່າງGoogle, Microsoft, Meta, Amazon  ແລະ OpenAI ລ້ວນຊື້ຊິບປະມານຜົນກຣາຟຟິກ (GPU) ຂອງອິນວີເດຍ ມູນຄ່າຫຼາຍພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນຊິບຊັ້ນສູງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການໃຊ້ງານແອັບພລິເຄເຊິນດ້ານປັນຍາປະດິດ ( AI).