ຈຳປາສັກ ຫາລືຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນເຄເອັມ ວັນນະລັງສີ

80

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອຜ່ານບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ເຄເອັມ ວັນນະລັງສີ ຢູ່ບ້ານຫຼັກ 30 ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ( ພຊສ ) ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກໍລະກັນ ຄໍາມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ທ່ານ ກິ່ງແກ້ວ ນະວະພົມ ຮອງເຈົ້າເມືອງປະທຸມພອນ, ທ່ານ ຄໍາມອນ ວັນນະລັງສີ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ວັນນະລັງສີ ຂາອອກ – ຂາເຂົ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ທ່ານ ດາວອນ ແກ້ວມະນີ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ເອັນວາຍໂປຣ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ດາວອນ ແກ້ວມະນີ ໄດ້ຜ່ານຮ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂຮງງານ ໂດຍປະຕິບັດຕາມດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 389/ລບ ລົງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022 ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ, ຫຼັກການໃນການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ເອັນວາຍໂປຣ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການດໍາເນີນການສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຮງງານ, ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບ, ແຜນ ການ – ງົບປະມານໃນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ – ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການ.

ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ເຄເອັມ ວັນນະລັງສີ ຈະກໍ່ສ້າງຢູ່ບ້ານຫຼັກ 30 ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເລກທີ 3879/ກປ ລົງວັນທີ 8 ກັນຍາ 2023 ມີທຶນຈົດທະບຽນ 77 ຕື້ກວ່າກີບ ຮູບແບບການລົງທຶນພາຍໃນ 100%. ຂະໜາດເຄື່ອງຈັກ 251 ແຮງມ້າ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ 60.000 ໂຕນ/ປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນ.
ກິດຈະການເຄື່ອນໄຫວພາຍຫລັງສ້າງຕັ້ງໂຮງງານສໍາເລັດ ແມ່ນຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.


ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ພາກສ່ວນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດ ດໍາເນີນໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຖືກຕ້ອງຕາມບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາທີ່ກຳນົດອອກ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະເມືອງ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ນອກນີ້, ບໍລິສັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າ, ສ້າງແຜນການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ, ການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນທຸກຄັ້ງຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການບຳບັດ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນ ກ່ອນຈະປ່ອຍລົງສູ່ແຫລ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດ ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ.
[ ຂ່າວ-ພາບ: ທູນທອງໃຈ ]