ການປັບປຸງສ້ອມແປງທາງ 13 ເໜືອ ສີໄຄ – ສີເກີດ ຄືບໜ້າ 42%

44

ໂຄງການປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ເໜືອ ໄລຍະແຕ່ 3 ແຍກສີໄຄ ຫາ 4 ແຍກສີເກີດ ມາຮອດປັດຈຸບັນໂຄງການດັ່ງກ່າວມີ ຄວາມຄືບໜ້າ 42%.
ຕາມການລາຍງານຂໍ້ມູນຈາກ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຕັງຈະເລີນ ຈໍາກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ເໜືອ ໄລຍະ ສີໄຄ – ສີເກີດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ມີການສັນຈອນແອອັດ ການແກ້ໄຂສິ່ງກີດ ຂວາງຕ່າງໆຍັງບໍ່ສໍາເລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ.

ທາງບໍລິສັດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍາລັງສຸມໃສ່ວຽກເທເບຕົງ, ວຽກຖົມດິນໜ້າທາງ, ລະບົບລະບາຍນໍ້າສອງຂ້າງທາງ, ຍົກຍ້າຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ວຽກອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງສັງລວມນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີຄວາມຄືບໜ້າ 42%; ໃນນີ້ວຽກທົ່ວໄປ ແລະ ຈັດຫາວັດສະດຸຕ່າງໆ ຄືບໜ້າ 80%, ວຽກຖົມດິນໜ້າທາງ ຄືບໜ້າ 45% ວຽກຮ່ອງລະບາຍນໍ້າສອງຂ້າງທາງ ຄືບໜ້າ 26% ແລະ ວຽກເທເບຕົງໜ້າທາງ ຄືບໜ້າ 13%.


ເຖິງຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານກໍຕາມ ແຕ່ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກພາກລັດ ໂດຍສະເພາະກົມຂົວທາງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ເມືອງນາຊາຍທອງ ຕະຫຼອດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກຕ່າງໆຂອງໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນກ້າວໆມາ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທາງບໍລິສັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ – ໃຊ້ຖະໜົນ ໂດຍສະເພາະລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ໄປໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນແທນ ສ່ວນຍານພາຫະນະຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງນີ້ ກໍໃຫ້ເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປ້າຍສັນຍານທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ໂຄງການປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ເໜືອ ໄລຍະທາງແຕ່ສີໄຄ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຫາ ສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີ ຄວາມຍາວ 6,32 ກິໂລແມັດ ໂດຍແມ່່ນກຸ່ມບໍລິສັດຕັງຈະເລີນ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ເຊັນສັນຍາກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມື່ອ 29 ກັນຍາ 2023 ໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2023 ຫາ 31 ມີນາ 2025 ເຊິ່ງເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ຈາກໄລຍະທາງສີເກີດ ຫາ ໂພນໂຮງ ( ຄວາມຍາວ 58 ກິໂລແມັດ ) ທີ່ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເມື່ອກາງປີ 2023.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແນໃສ່ປັບປຸງຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ຂະຫຍາຍໜ້າທາງອອກຕື່ມ ຈາກ 2 ຊ່ອງທາງ ເປັນ 4 ຊ່ອງທາງສັນຈອນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ, ມີດອນທາງກາງ, ມີຊ່ອງທາງຈະລາຈອນລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ ແລະ ທາງຄົນຍ່າງ ໂດຍມີ ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າທາງທັງໝົດ 23 ແມັດ.