ໂອເປັກ ມີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດໂລກໃນປີນີ້

7

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມລາຍງານວ່າ: ໃນບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ, ອົງການປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ຫຼື ໂອເປັກ (OPEC) ໄດ້ຮັກສາການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນໂລກໃນປີ 2024, ໃນຂະນະທີ່ຕີລາຄາວ່າພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກອາດຈະດີກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນປີນີ້.

ໃນບົດລາຍງານຂອງໂອເປັກ ກ່າວວ່າ: ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2,25 ລ້ານບາເຣລ/ວັນ ໃນປີ 2024 ແລະ 1,85 ລ້ານບາເຣລ/ວັນ ໃນປີ 2025. ການຄາດຄະເນທັງສອງປີນີ້ ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຈາກບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນກ່ອນນີ້.

ຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ໃນປີນີ້ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 0,3 ລ້ານບາເຣລ/ມື້, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນ OECD ຈະມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 0,3 ລ້ານບາ     ເຣລ/ມື້ ການເຕີບໂຕແມ່ນປະມານ 2 ລ້ານບາເຣລຕໍ່ມື້.

ນີ້ແມ່ນບົດລາຍງານປະຈຳເດືອນສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ໂອເປັກ ແລະ ບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ຫຼື ໂອເປັກບວກ(OPEC+) ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນານີ້ ເພື່ອເປັນເອກະພາບດ້ານນະໂຍບາຍການຜະລິດ.