ສະຫະພາບເອີຣົບ ບັນລຸສັນຍາກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບກົດລະບຽບການເງິນ

19

ຂ່າວຊີອາໄອລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຜ່ານຈາກການເຈລະຈາເປັນເວລາ 16ຊົ່ວໂມງ, ຄະນະມົນຕີສະຫະພາບເອີຣົບແລະສະພາເອີຣົບ ໄດ້ບັນລຸສັນຍາກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບກົດລະບຽບການເງິນ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ສັນຍາສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຂອງໜີ້ສິນແລະ ການຂາດດຸນງົບປະມານ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການເງິນສາທາລະນະມີຄວາມຍືນຍົງ, ຂະນະດຽວກັນກໍເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບຮັກສາການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ.

ສັນຍາສະບັບນີ້ຍັງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ໜີ້ສິນພາກລັດຂອງປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ60%ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຫຼື GDP, ການຂາດດຸນງົບປະມານສາທາລະນະໃຫ້ຄວບຄຸມຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3%, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຕ້ອງເຄົາລົບປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຮັບປະກັນຄວາມສາມາດດ້ານການຊຳລະໜີ້ສິນກໍຄືມາດຕະການຮັບປະກັນລັກສະນະປັບຕົວໄດ້ຂອງອັດຕາການຂາດດຸນງົບປະມານ.