ປີນີ້ແຂວງຫົວພັນ ຈະສູ້ຊົນພັດທະນາ ເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ຫຼຸດ 4,67%

26

ປີ 2023 ເສດຖະກິດແຂວງ ຫົວພັນ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,16% ຂະນະທີ່ປີນີ້ຕັ້ງເປົ້າສູ້ຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ຫຼຸດ 4,67%.

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ວ່າ: ປີ 2023 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບ 4,16% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຄາດໝາຍ 0,47%.

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ບັນລຸ 4.753 ຕື້ກວ່າກີບ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ໄດ້ 15,3 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 892 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດມີການຫັນປ່ຽນ ຄື: ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,35% ກວມເອົາ 56,59% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,81% ກວມເອົາ 22,19% ຂອງ GDP, ຂະແໜງບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,36% ກວມເອົາ 21,22% ຂອງ GDP.


ໃນປີ 2024 ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໜັກແໜ້ນ, ຍູ້ແຮງການຜະລິດກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ການບໍລິການໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ເອົາໃຈໃສ່ດຶງດູດການລົງທຶນ ຈາກທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ໂດຍການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ກາລະໂອກາດ, ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ໂດຍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຢຸດການຈັດສັນທຶນໃສ່ໂຄງການໃໝ່ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ສຸມໃສ່ໂຄງການລົງທຶນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເປັນບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນ; ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນແຕ່ລະເມືອງທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະລິດ ກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳ ໃຫ້ມີໜໍ່ແໜ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສູງກ່ວາເກົ່າ.

ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຂວງຫົວພັນ ໃນປີ 2024 ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນລະດັບ 4,67% ຄາດວ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນ (GDP) ຈະໃຫ້ບັນລຸ 4.954 ຕື້ກວ່າກີບ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 15,8ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 920 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຈະມີການຫັນປ່ຽນໃນທ່າອ່ຽງຄື: ຂະແໜງກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,95% ກວມເອົາ 56,89% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,91% ກວມເອົາ 21,30% ຂອງ GDP, ຂະແໜງບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 3,98% ກວມເອົາ 21,81% ຂອງ GDP.