ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປັບປຸງ – ຮັບຮອງ ຮ່າງແຜນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຈນກ 5 ປີ

14

 

ກອງປະຊຸມປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຮ່າງແຜນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( ຈນກ ) 2021 – 2025 ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມບົວສະຫວັນ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ.

ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແສນສັກ ສຸລິສັກ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີຫົວໜ້າ – ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ທີ່ນອນໃນຄະນະກໍາມະການ ແລະ ອະນຸກໍາມະການສົ່ງເສີມ SMES ຂັ້ນແຂວງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ແສນສັກ ສຸລິສັກ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ຮ່າງແຜນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຈນກ ຂອງແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ແທດເໝາະກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງແຂວງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ວົງພະຈັນ ຄຳວົງສີ ຫົວໜ້າຂະແໜງສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ແລະ ການຄ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງແຜນສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ຈນກ 2021 – 2025 ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ຈນກ ຂອງແຂວງ ໄດ້ຟື້ນຟູຕົວເອງຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19, ປັບປຸງຕົນເອງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອ ຄວາມຄົງຕົວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປີດເສລີທາງການຄ້າ ທັງນີ້ກໍເພື່ອການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງຢູ່ໃນລະດັບ 7,5% ຫາ 8% ຕໍ່ປີ. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 11 ຫາ 12% ຕໍ່ປີ; ອັດຕາການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ຕໍ່ປີ.


ສຳລັບນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຈນກ ສະບັບນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ 5 ນະໂຍບາຍຫຼັກ ເປັນວຽກຈຸດສຸມສະເພາະໜ້າ ທີ່ຈະເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງປະກອບມີ:
1. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ.
2. ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ.
3. ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.
4. ການນຳໃຊ້ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ.
5. ນະໂຍບາຍເຂົ້າເຖິງ ຈາກນີ້ກໍຍັງລວມມີນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນຕື່ມອີກ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຈນກ 2021 – 2025 ຂອງແຂວງຕື່ມອີກ.