ໂຄງການປູກເຂົ້າສາມລະດູຂອງ ບໍລິສັດ ອາຊີ – ໂປຕາສ ສາກົນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າດອນໂຂງເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ

15

ບໍລິສັດ ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກຈີນໄດ້ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາກະສິກຳທັນສະໄໝຢູ່ລາວ.

ໃນໄລຍະນີ້, ໄດ້ມີການປູກເຂົ້າເຕັມໄປທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງໃນດອນໂຂງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ປະເທດລາວ, ດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ອັນສົມບູນຂອງການປູກເຂົ້າໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ການປູກພືດລະດູທີ 2 ຂອງໂຄງ ການປູກເຂົ້າ 3 ລະດູ ທີ່ບໍລິສັດອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ໄດ້ນຳເຂົ້າມາໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາໃນປີທຳອິດຈຳນວນ 1 ເຮັກຕາສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ 7,7 ໂຕນ ເຊິ່ງສູງກວ່າຄວາມຄາດໝາຍ 10%, ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາ 3 ລະດູບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ ປະມານ 21 ໂຕນ. ໄດ້ປ່ຽນໜ້າປະຫວັດສາດຂອງປະເທດລາວໃໝ່ທີ່ສາມາດປູກເຂົ້ານາພຽງລະດູດຽວ ແລະ ໄດ້ຜົນຜະລິດພຽງປະມານ2-3ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ, ໄດ້ເຕີມເຕັມຊ່ອງວ່າງໃນການປູກເຂົ້າຫຼາຍລະດູແລ້ວ, ຖືເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການຍົກລະດັບກະສິກຳ ແບບດັ້ງເດີມຂອງລາວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ ແລະ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ບໍລິສັດອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນຊ່ວຍໃຫ້ການປູກຝັງຫັນເປັນກະສິກຳທັນສະໄໝແບບສ້າງຫຼັກປັກຖານ, ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນດິນ, ມີປະລິມານຝົນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍ, ສະພາບທໍາມະຊາດເໝາະສົມກັບການພັດທະນາກະສິກໍາ. ກະສິກຳເປັນອຸດສາຫະກຳຫຼັກຂອງເສດ ຖະກິດຂອງລາວກວມເອົາປະມານ 31% ຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າກວມເອົາ 85% ຂອງເນື້ອທີ່ປູກຝັງແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຜົນຜະລິດເຂົ້າຕໍ່ຫົວໜ່ວຍຍັງຕໍ່າ. ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 70% ໃນທົ່ວປະເທດປູກເຂົ້າພຽງລະດູການດຽວເທົ່ານັ້ນ.

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า

ເພື່ອຕອບສະໜອງສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ, ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນໄດ້ຕັ້ງໜ້ານຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກຳເມັດພັນ ແລະ ຮູບແບບການປູກກະສິກຳທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກລະດັບແນວໜ້າສາກົນເຂົ້າມາໃນລາວ ແລະ ຈະໃຫ້ປະໂຫຍດຈາກການປູກຝັງຂອງທ້ອງຖິ່ນລາວຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ, ເພີ່ມຜົນການຜະລິດເຂົ້າ,ຫັນການປູກເຂົ້າຈາກລະດູດຽວເປັນ ສາມລະດູຂອງ ລາວໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ການຫັນປ່ຽນກະສິກຳລາວ.

ເຕັກໂນໂລຊີການປູກເຂົ້າ 3 ລະດູ ແລະ ແນວພັນເຂົ້າຢືນຕົ້ນປີຂອງ ຈີນໄດ້ນຳມາໃຊ້ຢູ່ໃນດອນໂຂງແຫ່ງນີ້. ແນວພັນເຂົ້າຢືນຕົ້ນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໂດຍທີມວິໄຈທາງວິທະຍາສາດຂອງນັກວິຊາການຢວນຫຼົງຜິງ” ບິດາແຫ່ງພັນເຂົ້າປະສົມ” ສາມາດຫວ່ານພຽງຄັ້ງດຽວ ແລະ ເກັບກ່ຽວຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 6 ປີ ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຕົ້ນ ທຶນໃນການຜະລິດເມັດພັນ ແລະ ປູກເຂົ້າໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນນີ້,ທິມວິໄຈນີ້ໄດ້ຖືສະຖິຕິສຳລັບຜົນຜະລິດເຂົ້າທີ່ສູງສຸດໃນໂລກ.

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า

ໃນລະຫວ່າງການປູກເຂົ້າ, ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນນຳໃຊ້ວິທີການດໍາເນີນກະສິກໍາແບບກົນຈັກ, ຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງກະສິກໍາແບບດິຈິຕອນ ແລະ ວິທີທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອສົ່ງເສີມການເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າ,ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງດິນນາ, ນຳໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດເຂົ້າ ໃນເນື້ອທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ນຳເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກະສິກຳທັນສະໄໝເຂົ້າມາປະເທດລາວ, ມີການຈັດຊື້ເຄື່ອງກ່ຽວເຂົ້າຂະໜາດໃຫຍ່ແບບອັດຕະໂນມັດ, ນຳໃຊ້ໂດຣນ ຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າໃນການຫວ່ານກ້າ, ໃສ່ປຸ໋ຍ, ສີດຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ໂຄງການອະນຸລັກນ້ຳແມ່ນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສໍາລັບການຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍນ້ຳທີ່ຊັດເຈນ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດ ເຂົ້າ,ບັນລຸຕົ້ນທຶນການຜະລິດຕໍ່າ ແລະ ຜົນຜະລິດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.

ໃນດ້ານຮູບແບບການພັດທະນາ, ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນໄດ້ສ້າງຮູບແບບການພັດທະນາ “ນິເວດ ອຸດສາຫະກຳ” ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ດີຂອງຊັບພະຍາກອນນິເວດ ແລະ  ໄດ້ຮັບຄຳຊີ້ນຳດ້ວຍຮູບແບບໃໝ່ຂອງລະບົບນິເວດຂອງຕົ້ນເຂົ້າ ແລະ ການປະມົງ, ລວມທັງການປູກຝັງ ແລະ  ປັບປຸງເມັດພັນຄືນໃໝ່, ໄດ້ສ້າງເນື້ອທີ່ກະສິກຳດ້ວຍລະບົບນິເວດ “ການເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນລະ ຫວ່າງ ເຂົ້າ ແລະ ປາ.” ແລະ “ການເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນລະຫວ່າງເຂົ້າ ແລະ ກົບ”  ແລະ ສ້າງພື້ນຖານສາທິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນແບບ ປະສົມປະສານ. ໃນອະນາຄົດ, ປານິນ ແລະ ກົບທີ່ລ້ຽງຢູ່ໃນທົ່ງນາ ຈະກາຍເປັນສະບຽງອາຫານທີ່ສຳຄັນຂອງຊາວລາວ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນການຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງໃຫ້ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນານິເວດຂອງ “ສາມເກັບກ່ຽວ ໃນໜຶ່ງທົ່ງນາ”.

ການກະສິກຳທັນສະໄໝມີມູນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບ.

ການສາທິດການປູກພືດຫຼາຍລະດູຢູ່ດອນໂຂງ, ຍັງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນບັນລຸໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດ. ເມື່ອປູກຝັງ ໜຶ່ງລະດູ, ຊາວບ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນຜະລິດໄດ້ປະມານ 2-3 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນຕໍ່ເຮັກຕາແຕ່ລະປີມີພຽງ 21 ລ້ານ6ແສນກີບ ພາຍຫຼັງທີ່ຫັນມາປູກຝັງຫຼາຍລະດູ, ອີງໃສ່ຜົນຜະລິດ 1ເຮັກຕາຂອງລະດູການທຳອິດຂອງປີ ເຂົ້ານາບັນລຸ 21 ໂຕນ, ຊາວກະສິ ກອນໃນທ້ອງຖິ່ນມີລາຍຮັບຕໍ່ປີບັນລຸ 160 ລ້ານກີບຕໍ່ໜຶ່ງເຮັກຕາ. ໂຄງການປູກ “3 ລະດູ” ແລະ ກະສິກຳທັນສະໄໝຂອງອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ຢູ່ເມືອງໂຂງວາງແຜນຂະຫຍາຍເປັນ 200 ເຮັກຕາໃນປີ 2024 ເປັນ 2.000 ເຮັກຕາພາຍໃນ 3 ປີ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທຸກແຂວງໃນລາວໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອກະຕຸ້ນມູນຄ່າຊັບ ພະຍາກອນກະສິກຳຂອງລາວຢ່າງເຕັມທີ່.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕຂອງການຜະລິດເຂົ້າແລະຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນກຳລັງກະກຽມສ້າງສ້າງໂຮງງານແປຮູບເຂົ້າ, ຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ອຸດສາຫະກຳແປຮູບເຂົ້າແບບລົງເລິກ, ສ້າງລະບົບຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ເສັ້ນເຝີ ,ເຂົ້າໜົມເຂົ້າ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ກໍ່ສ້າງ “ການປູກພືດທັນສະໄຫມ + ເສດຖະກິດ” ການແປຮູບ+ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ” ເປັນຮູບແບບການພັດທະນາກະສິກຳທັນສະໄໝສາມາດສົ່ງຕໍ່ ແລະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້. ຜ່ານການຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳເຂົ້າ, ການແປຮູບເຂົ້າຢ່າງລົງເລິກເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການດຶງດູດເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກຂອງລາວ, ສົ່ງເສີມກະສິກຳຂອງລາວໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ມີຮູບແບບຫຼາຍຂະໜາດ, ຮູບແບບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຮູບແບບການຕະຫຼາດ ແລະ ຮູບແບບຄວາມເປັນສາກົນ.

ທ່ານນາງ ຄຳພູ ສິດທິລາ ເຈົ້າເມືອງເມືອງໂຂງໄດ້ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນໄດ້ນຳເອົາແນວພັນເຂົ້າຄຸນນະພາບສູງຈາກ ສປຈີນ ທີ່ສາ ມາດປູກໄດ້ 3 ລະດູຕໍ່ປີ ເປັນການສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເຂົ້າຂອງປະເທດລາວ, ສ້າງແຂວງຈໍາປາສັກເປັນອູ່ເຂົ້າ ແລະຫຼຸດຜ່ອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທາງດ້ານນຳເຂົ້າເຂົ້າຂອງລາວ” ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາຂອງເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຊິ່ງສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປັບປຸງຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ”.

ນອກຈາກການນຳໃຊ້ໂຄງການປູກເຂົ້າ 3 ລະດູແລ້ວ, ການແນະນຳ ແລະ ການປູກພືດຫຼາຍລະດູກໍເປັນອີກມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດ ອາຊີ-ໂປຕາສສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກດ້ານອຸດສາຫະກຳຂອງລາວໃນໝູ່ບ້ານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງບ້ານ ຄາບູນ-ຊຽງເງິນ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ບໍລິສັດ ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນໄດ້ສ້າງໂຄງການສາທິດການປູກພືດຜັກກາງແຈ້ງ 10 ເຮັກຕາແລະເຮືອນແກ້ວຕາຫນ່າງຢາງພລາສຕິກ 45 ແຫ່ງ  ສະເລ່ຍ 4,6 ໂຕນຕໍ່ມື້, ພືດຜັກໄດ້ຮັບການປູກຝັງຂະຫນາດໃຫຍ່. ບໍລິສັດດັ່ງ ກ່າວບໍ່ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງໃດໆ ແລະລາຍໄດ້ທັງໝົດເປັນຂອງຊາວບ້ານທີ່ຂາດເຂີນ, ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອ 97 ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະໂດຍສະເພາະ 21 ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຫຼາຍກໍໄດ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກ.