ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 27

5

 

ພິທີຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 27 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ 2024 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດາໂຕະ ຊິຣິ ທິອ໋ອງ ຄິງຊິງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວ, ສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳແຫ່ງປະເທດມາເລເຊຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.

ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ: ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2016 – 2025 ພ້ອມທັງບັນດາກິດຈະກຳບຸລິມະສິດຫຼັກຕ່າງໆໃນປີ 2023 – 2024 ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຊຽນມີຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ ”, ກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຊາບວ່າ: ອີງຕາມສະຖິຕິທ່ອງທ່ຽວເບື້ອງຕົ້ນຂອງປີ 2023, ອາຊຽນຍັງໄດ້ຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເພີ່ມຂຶ້ນ 153,09%, ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ: ມີ 49 ກິດຈະກໍາຈາກ 64 ກິດຈະກໍາ ຄິດເປັນ 76,6% ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2016 – 2025 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2016 – 2025 ຕາມແຜນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງມອບໝາຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເລີ່ມສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຕໍ່ໄປໃນປີ 2024 ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆຂອງອາຊຽນ ລວມທັງພາກທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຜນຍຸດທະສາດຫຼັງປີ 2025 ຄວນສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2025. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ປະເທດຟີລິບປິນ ທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025.


ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດແຜນການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຫຼັງໂຄວິດ – 19. ກອງປະຊຸມໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ 60% ຂອງມາດຕະການ ແລະ ກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ແຜນການຟື້ນຟູໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ ຫຼື ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານແຜນປະຕິບັດວຽກຕາມແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ກວດກາຄືນບັນດາວຽກບຸລິມະສິດພາຍໃຕ້ແຜນການຟື້ນຟູ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາວຽກດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 2016 – 2025 ແລະ ວຽກງານສຳຄັນອື່ນໆ.