ເສດຖະກິດ ແຂວງຊຽງຂວາງຂະຫຍາຍຕົວ 4,8% ການເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ26%

26

 

ເສດຖະກິດ ແຂວງຊຽງ ຂວາງຂະຫຍາຍຕົວ 4,8% ໃນປີ2023 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ບັນລຸ 6.161 ຕື້ກວ່າກີບ, ການເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນ26%. ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ.


ທ່ານ ບຸນຈັນ ສີວົງພັນ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2024 ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ສຸ່ມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາທິດທາງແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸ.
ຈາກຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,8% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸ 6.161,72 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍລາຍຮັບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)ຕໍ່ຄົນໄດ້ 21,8ລ້ານກວ່າກີບ.

ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ສຸ່ມໃສ່ໜ້າວຽກບູລິມະສິດຂອງແຂວງໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ໂດຍສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງ ຂວາງ, ສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳເປັນສິນຄ້າທົດແທນການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ; ຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ທາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 205,76ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 126,37%ຂອງແຜນການ ສາມາດປະຕິບັດເກີນແຜນ 26,37%; ສ່ວນລາຍຈ່າຍ 612,17 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 97,99%ຂອງແຜນການປີ.


ສາມາດລະດົມທຶນທົ່ວສັງຄົມໄດ້ 3.029,21ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ 68,41%.
ທົ່ວແຂວງ ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານ100%, ມີບ້ານໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 95,79%, ຍັງ 20 ບ້ານທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້; ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໂທລະສັບກວມ 97,90% ຂອງຈຳນວນບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ, ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ມີນັກທອງທ່ຽວເຂົ້າມາທອງທ່ຽວແຂວງຊຽງຂວາງ 118.959 ເທື່ອຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ 25,22% ສາມາດສ້າງລາຍຮັບທາງອ້ອມໄດ້ 9,56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ 1.620 ຄົນປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ 1,25%.