ດັດສະນີຜູ້ເກັບຊື້ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຊີ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ມີຈັງຫວະການເຕີບໂຕຊ້າລົງ

14

ຂ່າວຊີອາໄອ ລາຍງານວ່າ: ສະຫະພັນການຈໍລະຈອນ ແລະ ເກັບຊື້ສິນຄ້າຈີນໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນເດືອນທັນວາປີ 2023 ດັດສະນີຜູ້ເກັບຊື້ດ້ານຂະແໜງການປຸງແຕ່ງ ຫຼື PMI ຂອງອາຊີແມ່ນ 49,8%, ຫຼຸດລົງ 0,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດທ່ວງທ່າການເຕີບໂຕທີ່ສູງກວ່າ 50% ໃນ 11 ເດືອນລຽນຕິດ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອາຊີໄດ້ຊ້າກວ່າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

ເມື່ອສັງເກດຈາກປະເທດທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆແລ້ວເຫັນວ່າ: PMI ຂອງຂະແໜງການປຸງແຕ່ງຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະອິນເດຍລ້ວນແຕ່ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ຕ່າງກັນ; ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ PMI ຂອງຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄທ, ຟີລິບປິນ ແລະມຽນມາລ້ວນແຕ່ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ຕ່າງກັນເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, PMI ຂອງຂະແໜງການປຸງແຕ່ງອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປຍັງມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໂດຍທຽບຖານ.