ສະພາ ສະເໜີອົງການປົກຄອງ ນວ ເອົາໃຈໃສ່ 12 ມາດຕະການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ປີ 2024

17

ປີ 2024 ຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຕັ້ງເປົ້າພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 5,5% ຂຶ້ນໄປ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າເພີ່ມ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ປະມານ 85.799 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 81,7 ລ້ານກີບ.

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເໜີໃຫ້ ອົງການປົກຄອງ ນວ ເອົາໃຈໃສ່ 12 ມາດຕະການ.

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แท่นบรรยาย

ທ່ານ ນະຄະເສນ ສີຫາລາດ ຄະນະປະຈຳ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ກອງປະຊຸມ ສະເໜີອົງການປົກຄອງ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບາງມາດຕະການ ແລະ ບາງດ້ານ ດັ່ງນີ້:

1). ມອບໃຫ້ ອົງການປົກຄອງ ຄົ້ນຄວ້າໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ, ບັນດາປັດໄຈ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ໃນການຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ເພື່ອຮັບປະກັນການບັນລຸອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ທີ່ກໍານົດໃນແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024 ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້;

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ถนน, อนุสาวรีย์, ถนน และ ข้อความ

2). ມອບໃຫ້ ອົງການປົກຄອງ ຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ກົນໄກ ໃນການຊໍາລະໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດ; ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເຂົ້າແຜນ ຕ້ອງເປັນໂຄງການທີ່ມີຈຸດສຸມ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາການຈັບຈອງໂຄງການເພື່ອຂາຍຕໍ່, ໂຄງການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການ;

3). ອົງການປົກຄອງ ຄວນປະສານສົມທົບກັບ ສະພາປະຊາຊົນ ແຕ່ຫົວທີໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ກໍານົດໂຄງປະກອບຂອງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ; ທິດທາງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນປີ 2024; ແຜນການນໍາໃຊ້ເງິນເກີນແຜນຄວນສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສືບຕໍ່ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຈໍາກັດໂຄງການສະເໜີໃໝ່;

4). ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ຄົ້ນຄວ້າວິທີການ, ມາດຕະການ ແລະ ຕິດຕາມ-ກວດກາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ຄວບຄຸມສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ພາຍໃນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ;

5). ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍ ຕາມມະຕິຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍໃໝ່ທີ່ຈະກຳນົດໃນແຜນປີ 2024 ໃຫ້ບັນລຸຜົນ

6). ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບເສດຖະກິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຝືດເຄືອງ ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບໃໝ່ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພື່ອຈັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ;

7). ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດແຜນການທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ເພື່ອກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ແລະ ຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ປີ 2024;

8). ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດມາດຕະການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍໃນຂົງເຂດພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;

9). ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການກໍ່ສ້າງປັບປຸງເສັ້ນທາງ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຄະຖານເຕັກນິກ ແລະ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບົບຂົນສົ່ງຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ;

10). ເອົາໃສໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສະບຽງອາຫານພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍ, ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ ລະບົບຊົນລະປະທານ ໃຫ້ຮັບປະກັນ ແລະ ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ພື້ນທີ່ການຜະລິດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ;

11). ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;

12). ມອບໃຫ້ ອົງການປົກຄອງ ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ, ວິທີການ, ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ແຕ່ລະພະແນກການ ຂຶ້ນລາຍງານຊີ້ແຈງ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ.