ສປຊ ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂລກປີ 2024 ຈະຊ້າລົງ

21

ຕາມຂ່າວຊີອາໄອລາຍງານວ່າ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການຈ້ອງມອງສະພາບເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2024 ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ: ຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະຫຼຸດຈາກ 2,7% ໃນປີ 2023 ລົງຮອດ 2,4% ໃນປີ 2024.

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ບົດລາຍງານຂຽນວ່າ: ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 2023 ໄດ້ລື່ນກາຍຄາດໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ປິດບັງໄພຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະສັ້ນແລະຈຸດອ່ອນດ້ານໂຄງປະກອບ. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຕະຫຼອດ,ການປະທະກັນດ້ານການເມືອງພູມສາດຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ, ການຄ້າສາກົນຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ດີ, ໄພພິບັດຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ.

ເງິນກູ້ສິນເຊື່ອທີ່ຮັດກຸມແລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງວິກິດການໜີ້ສິນ,ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນແກ່ປະເທດພວມພັດທະນາ.