ປີ 2023 ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນສູງສຸດທີ່ 32 ພັນກວ່າກີບຕໍ່ລິດ

19

 

2023 ມີການແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຖິງ 50 ກວ່າຄັ້ງ. ໃນນັ້ນ, ມີການປັບຂຶ້ນ ແລະ ປັບລົງ; ບາງຄັ້ງກໍມີການປັບສະເພາະຊະນິດໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເຄີຍມີລາຄາສູງສຸດປະເພດແອັດຊັງພິເສດ ທີ່ 32.732 ກີບຕໍ່ລິດ ( ລາຄາໃນນະຄອນຫຼວງ ) ແລະ ປິດທ້າຍປີທີ່ 28 ພັນກວ່າກີບຕໍ່ລິດ ລື່ນທ້າຍປີ 2022 ເລັກໜ້ອຍ.

ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກເພຈ໌ ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ນໍ້າມັນມີການປັບປ່ຽນລາຄາອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ ໂດຍລາຄາໃນນະຄອນຫຼວງ ເລີ່ມຈາກລາຄາ 25.490 ກີບຕໍ່ລິດ ( ແອັດຊັງພິເສດ ); 20.560 ກີບຕໍ່ລິດ ( ແອັດຊັງທໍາມະດາ ) ແລະ 18.900 ກີບຕໍ່ລິດ ( ກາຊວນ ) ໃນອາທິດທໍາອິດຂອງເດືອນມັງກອນ ແລະ ປິດທ້າຍປີທີ່ 28.560 ກີບຕໍ່ລິດ ( ແອັດຊັງພິເສດ ).


ຈຸດປ່ຽນສູງສຸດດ້ານລາຄາຂອງນໍ້າມັນມີຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ ສືບເນື່ອງມາແຕ່ເດືອນພຶດສະພາທີ່ມີການປັບຂຶ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາຂຶ້ນເຖິງ 3 ຄັ້ງ, ເດືອນມິຖຸນາ ຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ, ເດືອນກໍລະກົດ ຂຶ້ນ 4 ຄັ້ງ, ເດືອນສິງຫາ ຂຶ້ນ 4 ຄັ້ງ ແລະ ເດືອນກັນຍາ ຂຶ້ນ 3 ຄັ້ງ. ໃນນັ້ນ, ມີຂຶ້ນທັງ 3 ຊະນິດ ແລະ ຂຶ້ນບາງຊະນິດ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ລາຄານໍ້າມັນກໍຄ່ອຍໆປັບລົງປິດທ້າຍປີເກືອບຈຸລະດັບດຽວກັນຂອງທ້າຍປີ 2022 ເຊິ່ງລາຄາປິດທ້າຍປີ 2023 ແອັດຊັງພິເສດ 28.560 ກີບຕໍ່ລິດ; ແອັດຊັງທໍາມະດາ 22.150 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ 19.840 ກີບຕໍ່ລິດ ລື່ນທ້າຍປີ 2022 ເລັກໜ້ອຍ ( ທ້າຍປີ 2022 ແອັດຊັງພິເສດ 25.170 ກີບຕໍ່ລິດ; ແອັດຊັງທໍາມະດາ 20.290 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ນໍ້າມັນກາຊວນ 19.090 ກີບຕໍ່ລິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເມື່ອວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ລາຄານໍ້າມັນເຄີຍຢູ່ໃນລະດັບ 23.630 ກີບຕໍ່ລິດ ສໍາລັບນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ, 18.950 ກີບຕໍ່ລິດ ສໍາລັບແອັດຊັງທໍາມະດາ ແລະ 16.500 ກີບຕໍ່ລິດ ສໍາລັບນໍ້າມັນກາຊວນ.


ສຳລັບປີ 2024 ກໍຍັງເປັນອີກປີທີ່ທ້າທາຍສຳລັບລາຄານໍ້າມັນ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການຄວາມຂັດແຍ່ງຢູ່ຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງໂລກ ຍັງຫາທາງອອກບໍ່ເຫັນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ສ່ວນປັດໄຈພາຍໃນ ເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ຜັນຜວນ, ການຜະລິດພາຍໃນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ.
ສຳລັບອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ຍັງສູງຢູ່ທີ່ 24,4% ສາເຫດຕົ້ນຕໍກໍຍັງມາຈາກຖານການຜະລິດພາຍໃນບໍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຊກແຊງຕະຫຼາດອັດຕາແລກປ່ຽນມີຈໍາກັດ ພ້ອມຍັງມີສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ແລະ ອັດຕາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ສູງ.