ຊຸກຍູ້ສິນຄ້າລາວ ກ້າວສູ່ຕະຫຼາດສາກົນ

115

 

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ນຳເອົາສິນຄ້າ GI ຈຳນວນ 3 ລາຍການ ( ຊາກໍແມນ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊຽງຂວາງ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຫົວພັນ ) ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງສິນຄ້າໃນງານ THE 16 TH CAMBODIAN & IMPORT – EXPORT GOODS EXHIBITION ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 15 – 18 ທັນວາ 2023 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄ້າ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານໄດ້ທົດລອງຊີມສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການເຈລະຈາທຸລະກິດ ສ້າງໂອກາດໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຍັງຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ໄຊບັນດິດ ໄຊຍະວົງຄຳດີ ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: “ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ສົ່ງເສີມສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ ຫຼື GI ລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍົກລະດັບສິນຄ້າຈາກທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ” ລວມທັງການພັກດັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ GI ຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ້າງ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຸນນະພາບ, ເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ມາດຕະຖານ GI ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ.


ງານ THE 16 TH CAMBODIAN & IMPORT-EXPORT GOODS EXHIBITION ເປັນງານວາງສະແດງສິນຄ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄ້າ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມງານໄດ້ທົດລອງຊີມສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການເຈລະຈາທຸລະກິດ ສ້າງໂອກາດໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຍັງຕ່າງປະເທດ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນຈາກອົງການຝຣັ່ງ ເພື່ອການພັດທະນາ ( AFD ) ໂດຍຜ່ານໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຖິ່ນກຳເນີດລະດັບອະນຸພາກພື້ນ ເຊິ່ງລວມມີ 3 ປະເທດ ຄື: ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ.

ງານວາງສະແດງນີ້ ເປັນໂອກາດໃຫ້ກັບສິນຄ້າ GI ຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນການເຕົ້າໂຮມບັນດານັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກຳຈາກທົ່ວພາກພື້ນ ແລະ ເປັນເວທີໃຫ້ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ ແລະ ຄົ້ນຫາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຄ້າຂອງ ກຳປູເຈຍ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ GI ຂອງລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສ້າງໂອກາດການສົ່ງອອກປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຊຸມຊົນ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຍືນຍົງ.


ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການວາງສະແດງແມ່ນສິນຄ້າ GI ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຈົນເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ນຳມາວາງສະແດງຖືກຂາຍໝົດພາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ, ທັງເປັນ Soft power ທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃນການຖ່າຍທອດຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທັງເປັນການໂຄສະນາສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະພິເສດຂອງສິນຄ້າ GI ຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຕິດພັນກັບປັດໄຈທາງທຳມະຊາດ ແລະ ປັດໄຈມະນຸດ ກໍຄືບັນດາພູມປັນຍາຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການຜະລິດສິນຄ້າ GI. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນມີເລື່ອງລາວ ແລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາສະເພາະຂອງໃຜລາວ ເຊິ່ງຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຄວາມໜ້າສົນໃຈນີ້ ສາມາດພັດທະນາຕໍ່ຍອດໃນການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານອາຫານ ( Gastronomy Tourism ) ໄດ້.