ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຂົ້າເຖິງການມີວຽກເຮັດງານທຳ

19

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ ) ກັບ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳຈຳກັດ ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2023 ທີ່ກະຊວງ ຮສສ.

ຕາງໜ້າເຊັນລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມການຈັດຫາງານ ກັບ ທ່ານ ພິລາວັນ ສໍພາບມີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອຳນວຍການທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ, ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ທ່ານຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ພ້ອມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມການຈັດຫາງານ ກ່າວວ່າ: ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນມື້ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນການຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງການຊໍາລະສະສາງ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ເຂົ້າເຖິງການມີວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການວ່າງງານ, ແຮງງານມີລາຍຮັບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.

ຜ່ານການປະສານງານ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຮ່ວມກັນ ມີຄື:
1. ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການສ້າງຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ( ເງິນກູ້ ) ສໍາລັບການຝຶກສີມືແຮງງານໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະກອບອາຊີບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ.
2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການເກັບລາຍຮັບເງິນຕາ ແລະ ການຊຳລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.


3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມແຮງງານລາວປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະຕາມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສຸມໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄປຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
4. ສຶກສາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງ ການບໍລິການຜ່ານລະບົບດີຈີຕອນຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຈຳກັດ ກັບ ວຽກງານການບໍລິການດ້ານສົ່ງເງິນກັບຄືນປະເທດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
5. ທົດລອງສ້າງຜະລິດຕະພັັນຕ່າງໆ ສຳລັບບໍລິການໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ ໃນການເຂົ້າເຖິງການມີວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງການສົ່ງເງິນກັບຄືນປະເທດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.