ປີ 2023 ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສະເລ່ຍ 31,2%

50

 

ປີ 2023 ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ທີ່ 31,2% ເຊິ່ງບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕັ້ງເປົ້າໄວ້. ຂະນະທີ່ປີ 2024 ນີ້ ຕັ້ງເປົ້າເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນຕົວເລກດຽວ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2023 ຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນທັນວາ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 24,4% ( ເດືອນພະຈິກ 25,2% ) ແລະ ສະເລ່ຍໝົດປີ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 31,2%.


ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນເດືອນທັນວາ 2023 ແມ່ນໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ; ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ; ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ; ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ; ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ; ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງສູງໃນປັດຈຸບັນ ກໍຍັງແມ່ນມາຈາກປັດໄຈຄືກັບເດືອນຜ່ານໆມາ ເຊັ່ນ:
(1) ຖານການຜະລິດພາຍໃນບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ເອື່ອຍອີງການນໍາເຂົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ ຫຼື ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແຂງຄ່າຂຶ້ນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າລວມທັງສິນຄ້າທີ່ເປັນປັດໄຈການຜະລິດມີລາຄາສູງຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ, ເງິນກີບທຽບໃສ່ໂດລາ ( ໄລຍະຕົ້ນເດືອນ 12 ປີ 2023 ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ປີ 2022 ) ອ່ອນຄ່າ 20,8% ແລະ ທຽບໃສ່ບາດອ່ອນຄ່າ 22,7%.


ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ທຫລ ) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເມື່ອວັນທີ 31 ຕຸລາ 2023ວ່າ: ຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຜນເງິນຕາ ປີ 2024 ຈະສືບຕໍ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1 ຕົວເລກ ໃນທ້າຍປີ 2024; ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ອັດຕາເງິນເຟີ້; ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ ( M2 ) ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ເກີນ 25%.