11 ເດືອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສົ່ງອອກເກືອບ 85 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນນໍາເຂົ້າ 50,5 ລ້ານໂດລາ

11

ໃນ 11 ເດືອນ ປີ 2023 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ 84,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສິນຄ້າສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ກວມເອົາ 99,15% ສ່ວນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມີມູນຄ່າ 50,5 ລ້ານໂດລາ.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ພັນທຸອາມາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການນໍາເຂົ້າ – ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຕໍ່ກອງປະຊຸມ ອົງການປົກຄອງແຂວງເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ II ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ທັນວາ 2023 ວ່າ: ໃນໄລຍະ 11 ເດືອນ ປີ 2023 ໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຈໍາເປັນ ມູນຄ່າ 50,50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2023 ແມ່ນກວມເອົາ 42,40% ເຊິ່ງປະກອບມີ: ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ, ແນວພັນ, ສັດ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ແກ໊ສຫູງຕົ້ມ – ນໍ້າມັນລໍ່ລື່ນ, ແກັດເຈ້ຍ ແລະ ສານເຄມີຮັບໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາ.

ພ້ອມດຽວກັນ, ຍັງໄດ້ກໍານົດລາຍການສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດມີ 137 ລາຍການ ໃນນັ້ນ: ປະເພດຜັກ ມີ 59 ລາຍການ, ໝາກໄມ້ 23 ລາຍການ, ປາສົດ ແລະ ປາແຫ້ງ 10 ລາຍການ, ສັດປີກ 4 ລາຍການ, ສັດໃຫຍ່ 5 ລາຍການ, ຜະລິດຕະພັນສັດ 20 ລາຍການ, ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ – ຫັດຖະກໍາ 16 ລາຍການ.

ສໍາລັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 84,96 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 70,21% ຂອງແຜນປີ, ສິນຄ້າສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ກວມເອົາ 99,15% ເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ຢາງພາລາ; ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ກວມເອົາ 0,33% ແລະ ຫີນຄົບກວມເອົາ 0,52%.
ສ່ວນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ ໃນທ້ອງຕະຫຼາດຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ.
[ ຂ່າວ – ຮູບ: ອຸ່ນເຮືອນ
ໂພທິລັກ ]