ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສຳເລັດຝຶກອົບຮົມ ໂຄງການ B-Strong

15

 

ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2023 ໄດ້ມີພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ ຄວາມສໍາເລັດຈາກໂຄງການ B-Strong 2023 ໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ MSME ທັງ 25 ຫົວໜ່ວຍ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າສຳນັກງານສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການ B-Strong ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການສໍາມະນາໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍການແລກປ່ຽນເຕັກນິກປະສົບການຈາກບັນດາຄູຝຶກຂອງ ບໍລິສັດ Katalyst Partners ແລະ ຄູຝຶກທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການເງິນ ເຊິ່ງແນໃສ່ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນລະບົບນໍາໃຊ້ແຜນວາດທຸລະກິດ ເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ການປັບປຸງແບບຮອບດ້ານຂອງແຜນທຸລະກິດ; ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳໃຊ້ແຜນ 10/10/10 ໃນການວາງແຜນເພື່ອເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ເພີ່ມລູກຄ້າ ໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ 25 ທ່ານ.


ໂຄງການໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ ( ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ – 8 ທັນວາ 2023 ) ໂດຍມີກອງປະຊຸມສຳມະນາທຸກໆ 2 ອາທິດ ປະກອບດ້ວຍ 6 ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ( Modules ) ຄື: (1) ການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ເຕີບໂຕ; (2) ການເຮັດໃຫ້ຖານລູກຄ້າເຕີບໂຕ; (3) ໂອກາດທາງການຄ້າເອເລັກໂຕຣ ນິກ; (4) ໂອກາດດ້ານນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ; (5) ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານການເງິນ ແລະ ກະແສເງິນສົດ ແລະ (6) ສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບຄົນ.

ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຄະຕະລິສພາດເນີ ( Katalyst Partners ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນມາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການເອງ ແລະ ໃຫ້ຄູຝຶກໄດ້ປະກອບສ່ວນນຳ, ການຕີລາຄາເບື້ອງຕົ້ນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບນີ້ແມ່ນມີໝາກຜົນທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍຮູ້ສຶກຂອບໃຈການນຳສຳນັກງານສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທາງໂຄງການທະນາຄານໂລກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດທົດລອງແບບນີ້ ຫວັງວ່າໃນໂອກາດຕໍ່ໄປຈະເອົາການຝຶກອົບຮົມແບບນີ້ຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ແລກປ່ຽນໄປນຳກັນໄດ້.


ທ່ານ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ ກ່າວຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ເຫັນຜົນສຳເລັດພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວມີ 3 ແຜນງານໃຫຍ່ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ ເອັສເອັມອີ, ວຽກງານທີ 2 ສ້າງລະບົບຄ້ຳປະກັນສິນເຊື່ອ ແລະ ວຽກງານທີ 3 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເອັສເອັມອີ, ກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານທີ 3 ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ເອັສເອັມອີ ການຄົ້ນຄວ້າອອກແບບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແມ່ນມີ ຄວາມສຳຄັນ ຊ່ວຍພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ເອັສເອັມອີລາວ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.