ລົງທຶນ 100 ຕື້ກວ່າກີບ ປູກໄມ້ພໍໂລເນຍ

15

ບໍລິສັດ ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ ຫວຽດ – ລາວ ຈຳກັດ ຈະລົງທຶນ 115 ຕື້ກີບ ເພື່ອປູກປ່າ ( ປູກໄມ້ພໍໂລເນຍ ) ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບການສ້າງສູນເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງກະສິກຳ ໃນເນື້ອທີ່ 150 ເຮັກຕາ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສໍາປະທານເນື້ອທີ່ດິນ 150 ເຮັກຕາ ເພື່ອປູກປ່າ ( ປູກໄມ້ພໍໂລເນຍ ) ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບການສ້າງສູນເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງກະສິກຳຢູ່ເຂດບ້ານນາແສ ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2023 ລະຫວ່າງ ທ່ານ ເດດສັກດາ ມະນີຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ກັບ ທ່ານ ໂຮ່ ດຶກ ງ໋ອກ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ ຫວຽດ – ລາວ ຈຳກັດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານຂອງ ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.


ບໍລິສັດ ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ ຫວຽດ – ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານສົມສະນຸກ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສຳປະທານຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເນື້ອທີ່ດິນຈຳນວນ 150 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດບ້ານນາແສ ເມືອງມະຫາໄຊ ເພື່ອປູກປ່າ ( ປູກໄມ້ພໍໂລເນຍ ) ເປັນປະເພດໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ໄວ ເຊິ່ງໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວຈະປະກອບມີສູນເພາະຊຳ ແລະ ສວນສາທິດປູກໄມ້ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວແບບຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບການສ້າງສູນເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງກະສິກຳ ແລະ ເພື່ອເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍໂຄງການໄປຍັງບ້ານ ແລະ ເມືອງອື່ນໆຕໍ່ໄປ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃນພາກປະຊາຊົນໃນຮູບແບບ 2 + 3 ຄື: ປະຊາຊົນມີດິນ ແລະ ແຮງງານ ສ່ວນບໍລິສັດມີທຶນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມການລົງທຶນກິດຈະການ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ, ໃນນັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີ 1 ແມ່ນດຳເນີນການບຸກເບີກເນື່ອທີ່ດິນ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແບ່ງດິນສຳປະທານອອກເປັນແຕ່ລະເຂດໂຄງການ, ໄລຍະ 2 ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ, ໄລຍະ 3 ດຳເນີນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ 4 ກໍ່ສ້າງບັນດາກິດຈະການອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ພ້ອມດໍາເນີນການຜະລິດ ແລະ ສ້າງຜົນຜະລິດເພື່ອຈໍາໜ່າຍ ໂດຍແມ່ນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ 100% ໃນມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 115,6 ຕື້ກວ່າກີບ, ມີໄລຍະການສຳປະທານ 30 ປີ.