ຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ

27

 

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ຊີ້ນໍາແຜນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະຈຳປີ 2023 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວ ພລາຊາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ; ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈາກພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມມີຂຶ້ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກທີ່ຍາດໄດ້ ຈາກສອງໂຄງການທີ່ຫາກໍສຳເລັດລົງ ເຊິ່ງລວມມີໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອສົ່ງອອກຢູ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ECL-EIF Tier II ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນອາຊຽນ ຫຼື ARISE Plus Laos ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ.


ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ກ່າວວ່າ: “ ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງລາວ. ປັດຈຸບັນ, ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບທີ່ຈຳເປັນຂອງວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ລວມມີແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ລວມທັງການພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນໆ ສຳລັບປີ 2021 – 2025 ”.

ການປຶກສາຫາລືໃນພາກທຳອິດ ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນທີ່ຍາດມາໄດ້ຈາກສອງໂຄງການທີ່ຈົບລົງໄປແລ້ວ. ໃນພາກທີສອງ ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນທີ່ຍາດມາໄດ້ໃນສົກປີ 2023 ແລະ ບັນດາແຜນບຸລິມະສິດ ສຳລັບສົກປີ 2024 ສຳລັບ 5 ໂຄງການທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການແຊກແຊງມາດຕະການສະເພາະ ເຂົ້າໃນສາມເສົາຄ້ຳຂອງແຜນງານພັດທະນາຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຊິ່ງລວມມີການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດທີ່ເລິກເຊິ່ງ ກວ່າເກົ່າ, ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຂະແໜງການ.


ພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ກ່ຽວກັບບັນດາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນ ລວມທັງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນລະຫວ່າງສົກປີ 2023 ແລະ ນຳສະເໜີບັນດາແຜນບຸລິມະສິດ ສຳລັບສົກປີ 2024, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາແຜນບຸລິມະສິດທັງໝົດ ສຳລັບ 5 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເພີ່ມຕື່ມອີກ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການທີ່ໄດ້ວາງອອກເປັນຢ່າງດີ.