ສະຖາບັນ ຣັຕນະ ຈັດກິດຈະກໍາສ້າງທຸລະກິດຈຳລອງຕະຫຼາດນັດນັກສຶກສາ ແລະ ງານຮັບນ້ອງໃໝ່

9

 

ສະຖາບັນຣັຕນະບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ຈັດງານສ້າງທຸລະກິດຈຳລອງຕະຫຼາດນັດນັກສຶກສາ ແລະ ງານຮັບນ້ອງ ໂດຍນໍາເອົາອາຫານ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ມາວາງຂາຍ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ລົງມືເຮັດທຸລະກິດຕົວຈິງ ແລະ ທັງເປັນການຮັບນ້ອງໃໝ່ ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2023.

ທ່ານ ສົມເພັດ ຣັຕນະສີມ ປະທານສະພາບໍລິຫານສະຖາບັນຣັຕນະ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງແມ່ນໃຫ້ນ້ອງນັກສຶກສາ ຮຽນຮູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກິດຈໍາລອງ ເພາະໄດ້ຮຽນທິດສະດີແລ້ວ ນັກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຕົວຈິງໃນການເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນ ຕ້ອງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ໄດ້ທັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຮູ້ແທ້ ເຮັດໄດ້ຈິງ. ສະນັ້ນງານດັ່ງກ່າວນີ້ມັນສະແດງອອກເຖິງການເຮັດວຽກເປັນທີມ ມີການວາງແຜນວຽກລະອຽດ, ແຜນງານ, ແຜນບຸກຄະລາກອນ, ແຜນເງິນ ທີ່ຕ້ອງມີການບໍລິຫານຈັດການ.


ນອກນີ້, ແມ່ນເພື່ອສ້າງ ຄວາມສາມັກຄີ ຕ້ອນຮັບເອົານ້ອງໃໝ່ເຂົ້າສູ່ສະຖາບັນຣັຕນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສ້າງເພື່ອນ ສ້າງທີມງານ ສ້າງໂອກາດໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເປັນແນວທາງ, ເປັນແບບຢ່າງອັນດີ ໃນການຮຽນ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດໃນການຮຽນທີ່ສະຖາບັນແຫ່ງນີ້. ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງພາຍໃນ ລະຫວ່າງນັກສຶກສາໃນຫ້ອງດຽວກັບທີ່ຫາກໍມາພົບກັນ ແລະ ສາມັກຄີຮັກແພງກັບຮຸ່ນອ້າຍ, ຮຸ່ນເອື້ອຍໃນສະຖາບັນ.

ພາຍໃນງານນ້ອງນັກສຶກສາໄດ້ຮ່ວມກັນຫຼິ້ນກິດຈະກໍາ, ຫຼິ້ນເກມ, ຫຼິ້ນລະຄອນສັ້ນ ຊີງລາງວັນຫຼາຍລາຍການ, ມີການຕັ້ງບູ໊ດຂາຍອາຫານ 18 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີການເຮັດທຸລະກິດຈໍາລອງ, ພ້ອມນັ້ນຍັງມີບູ໊ດຂອງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ເພື່ອປະຊາສໍາພັນວຽກງານ ແລະ ການປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດ.